Pressrum 

Pressrum
Foto: Lena Ottebo

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Du kan prenumerera på våra pressmeddelanden via RSS.

 

Kontakta oss

Elisabet Blomberg
Kommunikationschef
elisabet punkt blomberg snabela lansstyrelsen punkt se¤elisabet punkt blomberg snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349032
073-2709324
Elin Svensson
Kommunikatör
elin punkt y punkt svensson snabela lansstyrelsen punkt se¤elin punkt y punkt svensson snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349173
070-6627294
Christer Blombäck
Kommunikatör
christer punkt blomback snabela lansstyrelsen punkt se¤christer punkt blomback snabela lansstyrelsen punkt se
072-5198838
Lena Ottebo
Informatör
Lena punkt Ottebo snabela lansstyrelsen punkt se¤Lena punkt Ottebo snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349356
073-0212565

Prenumerera via RSS

Genom att bevaka ett RSS-flöde kan du på ett smidigt sätt få våra pressmeddelanden utan att behöva besöka webbplatsen. RSS (RDF Site Summary) är ett standardformat för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar.

För att kunna bevaka ett RSS-flöde behöver du ett program som kan läsa RSS-formatet. För det finns en stor mängd program och många av dem är gratis. Programmen meddelar när en ny artikel publicerats. Genom att klicka på en rubrik kan du läsa hela artikeln. Flera moderna webbläsare och e-postprogram har inbyggd funktionalitet att läsa RSS-flöden.

Exempel på program och tjänster som kan läsa RSS-formatet:

För att börja bevaka ett RSS-flöde klistrar du in adressen till flödet i den RSS-läsare som du använder.