Pressrum 

Människor som läser dagstidningar
Foto: Lena Ottebo

Länsstyrelsen arbetar aktivt med att sprida viktig samhällsinformation till medborgarna och medierna. Webbplatsen och våra pressmeddelanden är ett sätt att ge dig service och insyn i vårt arbete. Du kan också titta i vårt diarium där alla inkomna ärenden finns.

Du kan prenumerera på våra pressmeddelanden via RSS.

 

Kontakta oss

E-post:
info.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Elisabet Blomberg
Kommunikationschef
073-270 93 24

Christer Blombäck
Kommunikatör
072-519 88 38

Elin Svensson
Kommunikatör
070-662 72 94

Lena Ottebo
Informatör
0611-34 93 56

Therese Svedin
Informatör
0611-34 91 14, 073-274 13 40

Lotten Widmark
Webbredaktör
0611-34 91 58, 072-546 61 65

Prenumerera via RSS

Genom att bevaka ett RSS-flöde kan du på ett smidigt sätt få våra pressmeddelanden utan att behöva besöka webbplatsen. RSS (RDF Site Summary) är ett standardformat för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar.

För att kunna bevaka ett RSS-flöde behöver du ett program som kan läsa RSS-formatet. För det finns en stor mängd program och många av dem är gratis. Programmen meddelar när en ny artikel publicerats. Genom att klicka på en rubrik kan du läsa hela artikeln. Flera moderna webbläsare och e-postprogram har inbyggd funktionalitet att läsa RSS-flöden.

Exempel på program och tjänster som kan läsa RSS-formatet:

För att börja bevaka ett RSS-flöde klistrar du in adressen till flödet i den RSS-läsare som du använder.