Världsarv i samverkan 63 grader Nord - världsarvsambassadörer 

Höga Kusten i Sverige och Kvarkens skärgård i Finland är de platser på jorden där man bäst kan se hur landhöjning präglar och har präglat landskapet. I Höga Kusten har man dessutom uppmätt världsrekord i landhöjning. Här har landet höjt sig 286 meter som mest! På grund av sina unika geologiska värden utsågs Höga Kusten till världsarv år 2000 och Kvarkens skärgård år 2006. Tillsammans bildar de ett gränsöverskridande världsarv.

Utsikt från Stortorget i Häggvik.
Utsikt från Stortorget i Häggvik. Foto: Milly Lundstedt.

Målet för projektet Världsarv i samverkan 63 grader Nord – världsarvsambassadörer är att öka kunskapen om och förståelsen för det gemensamma världsarvet och att få fler världsarvsambassadörer både i Sverige och Finland. Projektet är uppdelat i två teman: Världsarvet i samhället och Världsarvet i skolan.

Målet med första temat är att öka kunskapen och förståelsen för det gemensamma världsarvet hos politiker, tjänstemän, entreprenörer och andra medborgare i världsarvet. Målet med andra temat är att via kompetensutveckling öka förståelsen för det gemensamma världsarvet hos lärare samt ge dem verktyg att föra världsarvskunskapen vidare till sina elever. Målen uppnås genom seminarier, evenemang, träffar, utbildningar med mera.

Kvarkens skärgård.
Kvarkens skärgård. Foto: Seppo Lammi.

Projektet använder informations- och utbildningsmaterial som togs fram i ett tidigare projekt Världsarv i samverkan 63 grader Nord (år 2008 -2011).   Världsarv i samverkan 63° Nord–världsarvsambassadörer är ett Botnia Atlantica-projekt, vilket innebär att hälften av finansieringen kommer från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond.

Andra hälften finansieras av Kvarkenrådet (som är Lead part) tillsammans med Länsstyrelsen i Västernorrland, Örnsköldsviks kommun och Kramfors kommun på svenska sidan samt Österbottens förbund, Forststyrelsen, Vasa stad, Korsnäs kommun, Korsholms kommun, Malax kommun och Vörå kommun på finska sidan.

Projektet pågår till och med den 31 mars 2014.   Utbildningsmaterial, presentationer och en film om det gemensamma världsarvet hittar du på Kvarkenrådets hemsida.

Kontakta oss

Milly Lundstedt
Världsarvssamordnare
Enheten för skyddad natur
Milly punkt Lundstedt snabela lansstyrelsen punkt se¤Milly punkt Lundstedt snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349271
070-1917676
Skata Susanne
Projektledare, Kvarkenrådet, Finland
susanne punkt skata snabela kvarken punkt org¤susanne punkt skata snabela kvarken punkt org
+358 (0)6 319 5502