Life Taiga - projekt för att bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer

Life Taiga är ett femårigt EU-projekt som pågår under åren 2015-2019. Projektet har en budget på 100 miljoner och kommer genomföra kontrollerade bränningar på över 2000 hektar barrskog i redan skyddade områden i 14 län.
Naturvårdsbränning Högbergets naturreservat

Huvudsyftet med LIFE Taiga är att genom naturvårdsbränning öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskogen, den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige. Inom projektet kommer man även utveckla metoderna för naturvårdsbränning.

Alla bränningar ska ske i områden som redan är avsatta för naturvård genom EU:s nätverk av värdefulla naturtyper - Natura 2000. Projektet är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att bevara utrotningshotade arter och livsmiljöer.

I projektet samverkar länsstyrelserna i 14 län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland (projektägare), Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

De områden som ingår i projektet i Västernorrlands län är naturreservaten (tillika Natura 2000-områdena) Trolltjärn, Vändåtberget, Mo-Långsjön, Nipsippan vid Krången, Hummelvik, Fageråsen, Jämtgaveln, Helvetesbrännan, Stormyran-Lommyran samt Skuleskogens nationalpark.

Mer om projektet finner du på Life Taigas egna hemsida, www.lifetaiga.se

Vill du ha mer information om naturvårdsbränningar? Det finner du här.

 Broschyr om Life Taiga

 

Life Taiga logotyp

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk för EUs mest skyddsvärda arter och naturtyper. Syftet med nätverket är att skydda mångfalden av naturtyper och arter i Europa.

Lifes logotyp

Life är EUs miljöfond. Life hjälper till att finansiera projekt inom skydd och skötsel av natur- eller miljöprojekt. Life Taiga är ett Life nature projekt, alla objekt ingår i Natura 2000.