Bredband som binder samman länet!

Idag har 59 procent av länets befolkning tillgång till 100 Mbit per sekund eller mer. Men utanför länets tätorter och småorter är denna siffra endast 16 procent vilket gör det svårt för befintliga företag att utvecklas och nya företag att etableras på landsbygden.
Dig.2020s sträckor

Vad är Dig.2020?

Projektet är Västernorrlands satsning för att nå regeringens bredbandsmål att 90 procent av alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020.

Tanken är att vi 2020 ska ha ett strategiskt utbyggt ortssammanbindande nät som är öppet, robust, redundant, operatörsneutralt och ger möjlighet till existerande och planerade områdesnät att kunna koppla in sig i. Med ett utbyggd fibernät skapar vi möjligheter för företag, som idag saknar fiberuppkoppling, att kunna ansluta sig mot ett öppet nät. Därmed ges nya företag en större möjlighet och fler fördelar att etablera sig.  

Hur påverkar det här mig?

För dig som slutkund innebär detta en ökad möjlighet att koppla upp dig på ett områdesnät. Genom till exempel stöd från Landsbygdsprogrammet kan föreningar och byar ansluta sig till det ortsammanbindande nätet och ge marknaden bättre förutsättningar att verka på lands- och glesbygd.

> Läs mer om hur du gör för att koppla upp dig

Projektets mål

De övergripande målen i projektet är att till 2020:        

  • minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund,       
  • alla kommuner i länet ska ha ett öppet, robust och operatörsneutralt nät         
  • alla fasta offentliga arbetsställen ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit per sekund.    

Samverkan

Projektet pågår i fyra år och finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden. Övriga medfinansiärer är Landstinget Västernorrland och kommunerna i Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland. Projektet samverkar med insatser från landsbygdsprogrammet som också finansierar bredbandsutbyggnad. Satsningarna i landsbygdsprogrammet och bredbandsprojektet kommer på så sätt att komplettera och förstärka varandra.     

 Hur är tillgången till bredband där jag bor och arbetar?

> Bredbandskartan

Här kan du se var i Sverige det går att få bredband med viss teknik.

  • tillgången till bredband (teknik och hastighet)
  • nätägare och internetleverantörer i närheten av en plats
  • tillgången till snabbt bredband i områden där stödmedel ska sökas
  • lokala bredbandsprojekt 
  • vilka län och kommuner som har en bredbandsstrategi

 Finansiering

 

Projektet finansieras till hälften av Europeiska regionalfonden.

Övriga medfinansiärer är Landstinget Västernorrland och kommunerna i Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Sundsvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik. Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland.