Mid Sweden European Office 

Mid Sweden European Office har sitt kontor i Bryssel och arbetar för regionen Västernorrlands och Jämtlands län.

Ny inriktning för MSEO

 Från och med 1 januari 2015 tar Mid Sweden European Office en ny inriktning och går från att ha drivits som ett tidsbegränsat projekt till en mer permanent verksamhet.

Kontoret kommer som tidigare att vara Jämtlands och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Ny huvudman är Landstinget Västernorrland som finansierar tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Mid Sweden European Office är en länk mellan regionen och EU-arenan och fungerar som ett verktyg för bevakning av prioriterade politikområden. Dessa politikområden bestäms av regionen och kontoret arbetar med att påverka beslutprocessen i EU så att regionens intressen tillvaratas.

Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta Martin Karlsson, handläggare på Mid Sweden European Office.

martin.karlsson@lvn.se

 

Informationsmaterial

Mid Sweden European Office – hur kan du använda oss?

 

Informationsbroschyr

Aktuellt

Nedan finns länkar till Mid Sweden European Office nyhetsbrev.

2015

Nyhetsbrev, mars 2015

2014

 Nyhetsbrev (det sista innan den nya inriktningen för MSEO)