Mid Sweden European Office 

Mid Sweden European Office har sitt kontor i Bryssel och arbetar för regionen Västernorrlands och Jämtlands län.

Foto: Linn Tomasdotter
Foto: Linn Tomasdotter

Mid Sweden European Office är en länk mellan regionen och EU-arenan och fungerar som ett verktyg för bevakning av prioriterade politikområden. Dessa politikområden bestäms av regionen och kontoret arbetar med att påverka beslutprocessen i EU så att regionens intressen tillvaratas.

Transnationella projekt och programbevakning

Mid Sweden European Office bevakar EU:s finansieringsprogram och de finansieringsmöjligheter som EU erbjuder. Detta för att medverka till att starta transnationella projekt och stödja projekt som kan utveckla regionen.

Information och kunskapsspridning

Mid Sweden European Office bidrar till regionens utveckling genom att informera om EU på sin hemsida och genom nyhetsbrev. De organiserar även seminarier i regionen.

Informationsmaterial

Mid Sweden European Office – hur kan du använda oss?

 

Informationsbroschyr

Aktuellt

Nedan finns en länk Mid Sweden European Office sista nyhetsbrev för 2014

 Nyhetsbrev