Mid Sweden European Office

Mid Sweden European Office bevakar Jämtland Härjedalen och Västernorrlands intressen i EU. Visionen är att Jämtland Härjedalen och Västernorrlands län ska vara en aktiv, attraktiv och framgångsrik region i Europa.

Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel.

Kontoret drivs som ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen, Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland.

> Läs mer om Mid Sweden European Office