Mid Sweden European Office 

Mid Sweden European Office har sitt kontor i Bryssel och arbetar för regionen Västernorrlands och Jämtlands län.

Ny inriktning för MSEO

 

Från och med 1 januari 2015 tar Mid Sweden European Office en ny inriktning och går från att ha drivits som ett tidsbegränsat projekt till en mer permanent verksamhet.

Kontoret kommer som tidigare att vara Jämtlands och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Ny huvudman är Landstinget Västernorrland som finansierar tillsammans med Kommunförbundet Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Mid Sweden European Office är en länk mellan regionen och EU-arenan och fungerar som ett verktyg för bevakning av prioriterade politikområden. Dessa politikområden bestäms av regionen och kontoret arbetar med att påverka beslutprocessen i EU så att regionens intressen tillvaratas.

För frågor kring den nya verksamheten kontakta Hans Wiklund hans.viklund@lvn.se

Informationsmaterial

Mid Sweden European Office – hur kan du använda oss?

 

Informationsbroschyr

Aktuellt

Nedan finns en länk till Mid Sweden European Office sista nyhetsbrev för 2014

 Nyhetsbrev