Diarium

Ärenden diarieförs av en registrator

I webbdiariet visas ärenden vi handlägger. Efter att ett ärende beslutats eller avslutats finns det tillgängligt i sex månader.

Här kan du se vilka handlingar som inkommit i ett ärende men du kan inte läsa själva dokumenten.

Länsstyrelsernas diarier

Alla uppgifter som visas i webbdiariet är offentliga.

 

Har du frågor kring äldre ärenden eller vill du ta del av ett dokument?
 
Hör av dig till oss. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.