Om Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Nyheter

Kontakta oss

Länsstyrelsen Västernorrland
vasternorrland snabela lansstyrelsen punkt se¤vasternorrland snabela lansstyrelsen punkt se
0611-34 90 00

Broschyr om länsstyrelsen

Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling

Läs mer om länsstyrelsen i vår broschyr i pdf-format:

Svensk version

Lättläst version

Engelsk version

Länsstyrelsens magasin om länet