Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 914 träffar
 • Årets licensjakt efter lodjur är avslutad.

  2014-04-16

  Lodjursjakten i Västernorrlands län är avslutad

 • Ytterligare bidrag till länets kulturmiljöer

  2014-04-15

  Länsstyrelsen Västernorrland får varje år medel från Riksantikvarieämbetet att fördela till insatser för att vårda, tillgängliggöra och informera om kulturmiljöer i länet. I årets andra beslutsomgång fördelar vi 1 653 750 kronor till ytterligare åtta kulturmiljöprojekt.

 • Djurskyddsärende utanför Sollefteå

  2014-04-15

  På fredagen den 11 april avlivades ett 60-tal lamm och får på en gård några mil utanför Sollefteå. Avlivningen skedde efter beslut från länsstyrelsen och är slutet på ett långt och omfattande djurskyddsärende.

 • Ingen skyddsjakt på vargarna i Junsele

  2014-04-14

  Naturvårdsverket beslutade avslå Vilhelmina södra samebys senaste skyddsjaktsansökan på det vargpar som befunnit sig i samebyns vinterbetesområde för ren. Naturvårdsverket bedömer att sannolikheten för att allvarlig skada ska uppstå är låg.

 • Vargen i Edsele fälldes inte under skyddsjakten

  2014-04-14

  Tiden för skyddsjakten på vargen som uppehållit sig i trakterna av Edsele har löpt ut. Ohredahke sameby har samlat merparten av renhjorden för flytt till åretruntmarkerna och risken för allvarlig skada är liten.

 • Begränsad service torsdag den 17 april

  2014-04-14

  Torsdag den 17 april har länsstyrelsen begränsad service till allmänheten.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 15

  2014-04-14

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 7-11 april 2014

 • Transportstyrelsens kontor kvar i Härnösand

  2014-04-11

  På torsdagen kom beskedet att Transportstyrelsen väljer att behålla sitt körkortskontor i Härnösand.

 • Sista dag för SAM ansökan

  2014-04-10

  Sista ansökningsdag för SAM 2014 var torsdag den 3 april. Men du kan fortfarande skicka in ansökan till och med den 28 april med en procents avdrag på stöden per arbetsdag.

 • Landshövdingen bekymrad över planerad TV4-nedläggning

  2014-04-09

  I sommar upphör de lokala nyhetssändningarna att sändas från TV4 i Sundsvall. De orter i Norrland som kommer att ha journalister kvar är Östersund, Umeå och Luleå.

 • Länsstyrelsen presenterar länsstrategi mot våld i nära relationer

  2014-04-09

  Idag, onsdag 9 april, presenterar länsstyrelsen tillsammans med berörda myndigheter en gemensam länsstrategi för att motverka våld i nära relationer. Det sker med en kraftsamlingsdag i Härnösand och en gemensam debattartikel i Sundsvalls Tidning.

 • Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar

  2014-04-08

  Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov...

 • Startskottet för nya Ostkustbanan har gått

  2014-04-07 Pressmeddelande:

  Regeringen meddelade idag att de kommer att satsa 3,85 miljarder kronor för minskade restider med tåg Sundsvall och söderut.

 • Romernas nationaldag firas den 8 april

  Romernas flagga
  2014-04-07

  Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Den 7-12 april 1971 samlades representanter från fjorton länder tillsammans med ...

 • Nytt om tunnorna i Sundsvallsbukten

  Romernas flagga
  2014-04-07

  Nu har länsstyrelsen fått in yttrandet från Fortum Ljunga Kraft AB gällande ansvaret för tunnorna i Sundsvallsbukten. Bolaget har inga kommentarer till länsstyrelsens utkast till ansvarsutredning. Anledningen till detta är att bolaget uppger sig sakna all kunskap och kännedom om den verksamhet so...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 14

  Romernas flagga
  2014-04-07

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 31 mars - 4 april 2014

 • Tidsplan för Landsbygdsprogrammet 2014-2020

  Romernas flagga
  2014-04-04

  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson presenterade den 2 april regeringens förslag till nytt landsbygdsprogram för 2014-2020. I samband med detta har länsstyrelsen fått ta del av en ny tidsplan för lanseringen som visar att åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet succesivt kommer att öppnas upp för ...

 • Samverkan för utbyggnad av mobilt bredband i Västernorrland

  Romernas flagga
  2014-04-03 Pressmeddelande:

  Aktörer från privat och offentlig sektor samlas den 4 april för en dialog om möjligheterna att underlätta kommande utbyggnad av det mobila bredbandsnätet i Västernorrland.

 • Nylansering av förbättrat kartverktyg för skyddade områden i Sverige

  Romernas flagga
  2014-04-02

  Naturvårdsverketet har sammanfört två kartverktyg till ett. Det nya förbättrade kartverktyget – Skyddad natur - samlar information om landets alla skyddade områden, från nationalparker, naturreservat och vattenskyddsområden till Natura 2000-områden. Informationen utgör ett viktigt underlag för alla...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 13

  Romernas flagga
  2014-04-01

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 24-28 mars 2014

Träffar per nyhetstyp