Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1094 träffar
 • Hemlöshet är en fråga om bostäder

  " "
  2015-01-28 Pressmeddelande:

  Pressmeddelande: Hemlöshet måste tacklas som ett bostadsproblem. Det är en av slutsatserna som länsstyrelserna idag presenterar för regeringen i en gemensam rapport Hemlöshet – en fråga om bostäder.

 • Nya jordbrukarstöd och regler 2015

  " "
  2015-01-27

  I år börjar den nya jordbrukspolitiken att gälla. Det blir därför många ändringar av jordbrukarstöden. Länsstyrelsen och LRF bjuder nu in till träffar där vi informerar om de nya stöden.

 • Har du slutat med djur?

  " "
  2015-01-26

  Tänk på att du är själv ansvarig för att avanmäla dig som djurhållare hos Jordbruksverket. Det gäller nötkreatur, får, getter och svin.

 • Stopp för utbetalningar av landsbygdsstöd

  " "
  2015-01-26

  Idag, måndag 26 januari, har Jordbruksverket och länsstyrelsen träffats för att diskutera vad som ska göras för att häva utbetalningsstoppet av länets landsbygdsstöd. – Vi har haft ett bra möte och ä...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 4

  Företags- och projekstöd
  2015-01-26

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 19-23 januari 2015

 • Skarp skrivelse om Norra stambanan

  Foto: Ida Lundmark
  2015-01-23 Pressmeddelande:

  Trafikverkets förslag att tillsvidare stänga sträckan Ånge-Ljusdal-Gävle flera timmar under dagtid möter skarp kritik. Idag protesterar bland andra Länsstyrelsen Västernorrland. – Alla kommuner, läns...

 • Möjligheten till bidrag för sanering av radon har upphört

  " "
  2015-01-22

  Från den 1 januari 2015 är det inte längre möjligt att söka bidrag för radonsanering.

 • Kulturarv som stimulans för regional utveckling - företagande och besöksnäring i fokus!

  " "
  2015-01-21 Pressmeddelande:

  Pressinbjudan: Välkommen till en konferens om kulturarv och kulturmiljöer som utgångspunkt för regional utveckling.

 • Nya regler för nedgrävning av död häst

  " "
  2015-01-21

  Från och med den 1 februari 2015 behövs inte något tillstånd från Länsstyrelsen för nedgrävning av död häst. Det är ett led i Jordbruksverkets förenklingsarbete.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 3

  " "
  2015-01-19

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 12-16 januari 2015

 • Den 9 februari är sista ansökningsdag för projekt inom regionala fonden

  " "
  2015-01-15

  Länsstyrelsen är en av flera regionala aktörer som kan medfinansiera projekt inom EU Mål 2 regionala fonden.

 • Nu satsar vi på miljömålsarbetet

  Illustrationer från www.miljomal.se Illustration:Tobias Flygar
  2015-01-14 Pressmeddelande:

  Nu stärker länsstyrelsen det egna arbetet för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. En ny miljömålsorganisation med ett miljömålssekretariat är på plats. Ett första steg blir att samordna det egna...

 • Ny adress till jordbrukarstöd

  " "
  2015-01-12

  Från och med 1 januari 2015 gäller ny postadress till jordbrukarstöd.

 • Välkommen att diskutera vattnet i ditt närområde!

  Välkommen att diskutera vattnet i ditt närområde!
  2015-01-12

  Var med och påverka för en bättre vattenmiljö nära dig. Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt bjuder in till samrådsmöten i Sundsvall och Örnsköldsvik.

 • Det går fortfarande att söka LOVA-bidrag

  Välkommen att diskutera vattnet i ditt närområde!
  2014-12-29

  Eftersom inga projektansökningar kommit in till länsstyrelsen, förlängs ansökningstiden till den 10 februari 2015.

 • Allt färre tonåringar får alkohol i glaset av föräldrarna

  " "
  2014-12-29 Pressmeddelande:

  Den gamla myten att tonåringar som får alkohol hemma skulle dricka mindre borta är på väg att försvinna. Drygt nio av tio föräldrar i länet vet att det inte stämmer.

 • God Jul och Gott Nytt År!

  " "
  2014-12-23

  Länsstyrelsen har öppet som vanligt i jul; helgfria vardagar mellan kl 8.00 och 16.00. Telefonväxeln är öppen mellan kl 7.30 och 16.30.

 • Begränsad service den 2 och 5 januari

  " "
  2014-12-23

  Länsstyrelsens medarbetare är lediga på så kallade klämdagar. Klämdagarna är den 2 och 5 januari 2015. Därför är vår service begränsad dessa dagar.

 • Över 1,5 miljarder kronor för utvecklingsinsatser i mellersta Norrland

  " "
  2014-12-19

  EU-kommissionen beslutade den 15 december att godkänna regionalfondsprogrammet för mellersta Norrland.

 • Idag inviger kungen Sundsvallsbron

  " "
  2014-12-18

  I eftermiddag, torsdag 18 december, kommer H.M Konungen att inviga den nya Sundsvallsbron . Vikarierande landshövding Sten-Olov Altin deltar på invigningen som arrangeras av Trafikverket.

Träffar per nyhetstyp