Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1280 träffar
 • Ägardirektiv till allmän nytta

  Foto: Gustaf Johansson
  2015-11-26

  Många kommuner utnyttjar inte möjligheten att låta sina allmännyttiga bostadsföretag underlätta inträdet på bostadsmarknaden för personer som riskerar att hamna utanför. Det konstaterar länsstyrelsern...

 • Länsstyrelsen deltar i pilotprojekt för inkluderande digitalisering

  Kvinna och man vid en dator
  2015-11-25

  Länsstyrelsen har fått projektpengar från Tillväxtverket för att kartlägga och utveckla metoder för innovativ kommunikation. Syftet är att få en jämställd och jämlik Informations- och kommunikationsbr...

 • Intensivt arbete inför årets utbetalningar av jordbrukarstöd

  Foto: Håkan Hjort, Johnérs bildbyrå
  2015-11-24

  Just nu pågår ett intensivt arbete för att kunna betala ut drygt sex miljarder kronor i jordbrukarstöd innan årsskiftet. Resterande tre miljarder kommer att betalas ut från och med januari.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 47

  Företags- och projektstöd
  2015-11-23

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 16-20 november 2015.

 • En dag för världens barn

  Fotbollsspelande flickor
  2015-11-20

  Idag den 20 november är det barnkonventionsdagen - en dag då vi lyfter fram barns och ungas rättigheter. Eftersom barn inte själva får bestämma är det viktigt att myndigheter såsom länsstyrelsen värna...

 • Grattis alla män!

  Läger för rullstolsbundna pojkar
  2015-11-19

  Idag den 19 november är det internationella mansdagen. För att uppnå jämställdhet är det viktigt att det även finns en dag som uppmärksammar mäns och pojkars hälsa, möjligheter och mänskliga rättighet...

 • Myndigheter och organisationer arbetar för att skydda antibiotikan

  Hand med piller
  2015-11-18

  Genom att bara använda antibiotika när det gör nytta kan alla bidra till att antibiotika fungerar även i framtiden. Myndigheter och organisationer går nu ut i en gemensam insats för att öka kunskapen ...

 • Internationella GIS-dagen

  GIS karta över riksintressen i Västernorrland
  2015-11-18

  GIS (geografiska informationssystem) är ett viktigt verktyg för oss på länsstyrelsen, som vi använder i många olika sammanhang. Idag den 18 november arrangeras internationella GIS-dagen runt om i värl...

 • Utbildningar i systemet VISS

  vattendrag
  2015-11-16

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi kommer att hålla live-visningar av systemet i vecka 47 och 48.

 • Vi hedrar terroroffren i Paris och Beirut

  svenska flaggan
  2015-11-16

  Idag visar vi vår medkänsla för terroroffren i Paris och Beirut. Klockan 12.00 håller vi en tyst minut, därefter hissas flaggan som varit på halv stång.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 46

  Företags- och projektstöd
  2015-11-16

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 9-13 november 2015.

 • Nya beslut kring fyra naturreservat i länet

  " "
  2015-11-13

  Länsstyrelsen har ändrat i beslut kring naturreservaten Trolltjärn, Vändåtberget, Hemlingsån och Storvattenkullen-Bjuktemyrberget. Besluten gäller bland annat naturvårdsbränning, möjlig skyddsjakt och...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 45

  Företags- och projketstöd
  2015-11-11

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 2-6 november 2015.

 • Ansök om svensk flagga eller fana

  Svenska flaggan. Fotograf: Oskar Norrgrann
  2015-11-09

  Nu är det dags för föreningar, organisationer eller motsvarande i Västernorrlands län att ansöka om en svensk fana eller flagga. Dessa kommer att delas ut av stiftelsen Sveriges Nationaldag den 6 juni...

 • Sök bidrag från Ljungbergs minne innan den 31 januari

  händer på en gammal kvinna
  2015-11-05

  Stiftelsen Elvira och Erik Ljungbergs minne delar årligen ut bidrag till ”äldre, verkligt behövande inom Västernorrlands län”.

 • Nytt avtal om Kulturarv i utveckling

  parterna skakar hand
  2015-11-04

  Idag den 4 november förnyar Länsstyrelsen, Landstinget och Riksantikvarieämbetet sin strategiska överenskommelse kring samarbete om kulturarvsfrågor i Västernorrland. Fokus är regional utveckling och ...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 43-44

  Företags- och projektstöd
  2015-11-03

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 19-30 oktober 2015.

 • Ny klimatanalys spår kraftig temperaturökning i länet

  " "
  2015-11-02

  Västernorrlands län får mer nederbörd och kraftigt stigande temperatur fram till slutet av seklet. Det visar SMHI:s rapport där det finns nya data för Västernorrlands län. Rapporten visar hur mycket k...

 • Ny handbok ska förenkla redovisningen för projektägare

  " "
  2015-11-02

  Länsstyrelsen vill underlätta arbetet för företag och projektägare i länet. Vi har därför tagit fram en vägledning i form av en projekthandbok.

 • Skyddsjakt efter sju lodjur

  Lodjur
  2015-10-30

  För att minska skadorna på renskötseln i länets norra del har länsstyrelsen på eget initiativ beslutat om skyddsjakt efter sju ensamma vuxna lodjur. Jakten är begränsad till tre områden inom Örnskölds...

Träffar per nyhetstyp