Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1046 träffar
 • Vi mobiliserar för jämställd regional utveckling

  2014-10-28

  En jämställd fördelning av makt och resurser är en av förutsättningarna för en hållbar tillväxt i hela landet. På länsstyrelsens mobiliseringskonferens den 30 oktober berättar vi hur vi arbetar för ett mer jämställt län och hur det påverkar vår regionala utveckling.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 43

  2014-10-27

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 20-24 oktober 2014

 • Nollkoll?

  " "
  2014-10-24

  Nu närmar sig höstlovet och festligheter i form av halloween. Detta är också ett av de tillfällen på året då ungdomar dricker alkohol, trots att de inte har åldern inne.

 • Länsstyrelserna får högt betyg i Brukarundersökning 2014

  " "
  2014-10-23

  Länsstyrelserna får högt betyg på handläggning av lönegaranti, prövning av avfall och samordning och handläggning inom alkohol- och tobaksfrågor.

 • Inventering av utter har påbörjats i Västernorrland

  Utter
  2014-10-21

  Under augusti-september 2014 påbörjade vi inventering av utter i länet. Det preliminära resultatet pekar på en mycket positivt utveckling då spår av utter hittats på de flesta platser som vi besökte.

 • Pressinbjudan: Miljonförluster om Västernorrlands flygplatser försvinner

  Utter
  2014-10-20

  Länsstyrelsen Västernorrland bjuder in till pressträff om två infrastrukturrapporter som tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen och Trafikverket. Rapporterna visar att samtliga flygplatser i länet bidrar till samhällsnyttan och att förlusterna kan beräknas till flera hundra miljoner om flygplatsern...

 • Hur kan jag använda mig av VISS?

  Vattendroppar
  2014-10-20

  VattenInformationsSystem Sverige (VISS) innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Vi erbjuder webbutbildningar i oktober-november 2014.

 • Startstöd till lantbruk- och trädgårdsföretagare återöppnas i landsbygdsprogrammet 2007-2013

  Vattendroppar
  2014-10-20

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 42

  Vattendroppar
  2014-10-20

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 13-17 oktober 2014

 • Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  Barn med nalle
  2014-10-17

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.

 • Anmäl besöksverksamhet med djur till oss

  " "
  2014-10-17

  Anordnar du så att grupper kan besöka din gård eller driver du exempelvis en ridskola eller erbjuder turridning? Om du får fler än två besök per år ska du anmäla din verksamhet till länsstyrelsen.

 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-16

  Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

 • Temadag om sex som självskadebeteende

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-15 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Västernorrland bjuder in till en temadag om unga som använder sex som självskadebeteende och om barn i svensk sexhandel.

 • Sju nya och ett reviderat naturreservat - förslag till beslut och skötselplan ute på remiss.

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-14

 • Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

  Länskarta
  2014-10-14

  Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 41

  Länskarta
  2014-10-13

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 6-10 oktober 2014

 • Landdag om Somalia och Eritrea

  Länskarta
  2014-10-13

  Länets myndigheter fortsätter i samverkan att utveckla och genomföra kunskapsdagar om länder från vilka många av våra nyanlända kommer ifrån till Västernorrland. På grund av konflikter, oroligheter och andra svåra förhållanden är det många medborgare från dessa länder som lämnat sina hem för att ...

 • Seminarium om Somalia

  Länskarta
  2014-10-13

  Idag finns ungefär 50 000 personer med rötter i Somalia, vilket gör somaliasvensken till en av landets största invandrargrupper. Vilka möjligheter individen kan se och erfara i det nya samhället är avgörande för om de kommer att stanna i vårt län och vilken resurs de kommer att bli för Västernorrlan...

 • Notarius publicus

  Länskarta
  2014-10-13

  Härmed ledigförklaras uppdraget som biträdande notarius publicus i Sundsvalls kommun.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 40

  Länskarta
  2014-10-07

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 29 september - 3 oktober 2014

Träffar per nyhetstyp