Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 919 träffar
 • Sök pengar för att ge röst åt tysta kulturarv

  2014-04-22

  Kulturmiljöer runt om i landet rymmer många intressanta berättelser och perspektiv, som inte alltid lyfts fram i den traditionella historieskrivningen. Har du ett projekt som breddar synen på kulturarv? Sök pengar från Länsstyrelsen!

 • Remiss om nytt förslag till utvidgat strandskydd

  2014-04-22 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsens förslag till nya områden för utvidgat strandskydd har den 23 april skickats ut på remiss till länets kustnära kommuner. Förslaget innebär bland annat att fokus flyttas från att skydda höga nordvända sluttningar till att värna om oexploaterad kust där det finns stora natur- och miljövä...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 16

  2014-04-22

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 14-17 april 2014

 • Beslut om avlivning av djur uppskjutet

  2014-04-17

  Länsstyrelsens beslut om att avliva samtliga djur på en gård utanför Sollefteå på grund av att ägaren fått djurförbud har skjutits upp av förvaltningsrätten. Det innebär att ett antal tjurar och hästar som skulle ha förts till slakteri för avlivning finns kvar på gården i väntan på domstolens beslut...

 • Översyn av riksintressen för kulturmiljövården

  2014-04-17

  I Västernorrland finns det ett 50-tal områden som är utpekade som riksintressen för kulturmiljövården. En översyn av samtliga ska genomföras under en treårs period och först ut är de riksintressanta kulturmiljöerna i Sollefteå och Kramfors kommun.

 • Årets licensjakt på lodjur är avslutad.

  2014-04-16

  Lodjursjakten i Västernorrlands län är avslutad

 • Landshövdingen: Delar av Norrland försvinner från mediekartan

  2014-04-16

  Beskedet att TV4 lägger ner lokalredaktionen i Sundsvall ger allvarliga farhågor för att städer som Sundsvall, Härnösand, Hudiksvall, Söderhamn med flera helt försvinner från TV4:s nyheter.

 • Ytterligare bidrag till länets kulturmiljöer

  2014-04-15

  Länsstyrelsen Västernorrland får varje år medel från Riksantikvarieämbetet att fördela till insatser för att vårda, tillgängliggöra och informera om kulturmiljöer i länet. I årets andra beslutsomgång fördelar vi 1 653 750 kronor till ytterligare åtta kulturmiljöprojekt.

 • Djurskyddsärende utanför Sollefteå

  2014-04-15

  På fredagen den 11 april avlivades ett 60-tal lamm och får på en gård några mil utanför Sollefteå. Avlivningen skedde efter beslut från länsstyrelsen och är slutet på ett långt och omfattande djurskyddsärende.

 • Ingen skyddsjakt på vargarna i Junsele

  2014-04-14

  Naturvårdsverket beslutade avslå Vilhelmina södra samebys senaste skyddsjaktsansökan på det vargpar som befunnit sig i samebyns vinterbetesområde för ren. Naturvårdsverket bedömer att sannolikheten för att allvarlig skada ska uppstå är låg.

 • Vargen i Edsele fälldes inte under skyddsjakten

  2014-04-14

  Tiden för skyddsjakten på vargen som uppehållit sig i trakterna av Edsele har löpt ut. Ohredahke sameby har samlat merparten av renhjorden för flytt till åretruntmarkerna och risken för allvarlig skada är liten.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 15

  2014-04-14

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 7-11 april 2014

 • Transportstyrelsens kontor kvar i Härnösand

  2014-04-11

  På torsdagen kom beskedet att Transportstyrelsen väljer att behålla sitt körkortskontor i Härnösand.

 • Sista dag för SAM ansökan

  2014-04-10

  Sista ansökningsdag för SAM 2014 var torsdag den 3 april. Men du kan fortfarande skicka in ansökan till och med den 28 april med en procents avdrag på stöden per arbetsdag.

 • Landshövdingen bekymrad över planerad TV4-nedläggning

  2014-04-09

  I sommar upphör de lokala nyhetssändningarna att sändas från TV4 i Sundsvall. De orter i Norrland som kommer att ha journalister kvar är Östersund, Umeå och Luleå.

 • Länsstyrelsen presenterar länsstrategi mot våld i nära relationer

  2014-04-09

  Idag, onsdag 9 april, presenterar länsstyrelsen tillsammans med berörda myndigheter en gemensam länsstrategi för att motverka våld i nära relationer. Det sker med en kraftsamlingsdag i Härnösand och en gemensam debattartikel i Sundsvalls Tidning.

 • Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar

  2014-04-08

  Nyanländas tillgång till hälsofrämjande insatser och vård är inte självklar, vilket bland annat beror på språkliga barriärer. Enligt enkäten META 2013 har dock framsteg gjorts inom hälsokommunikation till nyanlända. Trenden är positiv sett till det övergripande hälsoperspektivet, men det finns behov...

 • Startskottet för nya Ostkustbanan har gått

  2014-04-07 Pressmeddelande:

  Regeringen meddelade idag att de kommer att satsa 3,85 miljarder kronor för minskade restider med tåg Sundsvall och söderut.

 • Romernas nationaldag firas den 8 april

  Romernas flagga
  2014-04-07

  Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Den 7-12 april 1971 samlades representanter från fjorton länder tillsammans med ...

 • Nytt om tunnorna i Sundsvallsbukten

  Romernas flagga
  2014-04-07

  Nu har länsstyrelsen fått in yttrandet från Fortum Ljunga Kraft AB gällande ansvaret för tunnorna i Sundsvallsbukten. Bolaget har inga kommentarer till länsstyrelsens utkast till ansvarsutredning. Anledningen till detta är att bolaget uppger sig sakna all kunskap och kännedom om den verksamhet so...

Träffar per nyhetstyp