Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1334 träffar
 • Samernas nationaldag

  Samisk flagga
  2016-02-06

  Idag den 6 februari är det Samernas nationaldag. Nationaldagen är gemensam för alla samer, oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland.

 • Pressinbjudan: Nu bygger vi vidare på Sverige tillsammans

  Pressinbjudan
  2016-02-05 Pressmeddelande:

  Den 9 februari kommer Länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtlands län, på Regeringens uppdrag, att arrangera en regional konferens under namnet Sverige tillsammans. Syftet är att skapa en god dialo...

 • Allt fler besöker naturum Höga Kusten

  Foto: Anna Carlemalm
  2016-02-03

  Naturum Höga Kusten lockar till inspiration och nyfikenhet. Nästan 50 000 har besökt naturum Höga Kusten under 2015, en ökning med 4 000 besökare sedan året innan. Det visar den statistik som Naturvår...

 • Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken

  Bild på människor i olika åldrar och kön
  2016-02-03

  Länsstyrelsen skickade den 2 februari in ett yttrande till Regeringen på betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken.

 • Skyddsjakt på lodjur avslutad

  " "
  2016-02-02

  Skyddsjakten på tre lodjur i ett område i Örnsköldsviks och Sollefteå kommuner är avslutad. Det tredje lodjuret fälldes den 2 februari.

 • Vi kartlägger företagartillväxt och integration i Västernorrland

  " "
  2016-02-02

  Under våren 2016 kommer länsstyrelsen att medfinansiera en förstudie för att ta reda på vilka aktörer i länet som arbetar med företagande och entreprenörskap för utrikesfödda.

 • Fortsatt ansträngt läge men en viss förbättring

  " "
  2016-02-01

  Länsstyrelsen sammanställer varje fredag en samlad lägesbild över länets kapacitet att hantera flyktingsituationen. Den senaste lägesbilden för Västernorrland visar att läget är fortsatt ansträngt äve...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 04

  " "
  2016-02-01

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 25-29 januari 2016.

 • Länsstyrelsen föreslår att regeringen avvaktar regionbildning 2017

  Karta över den "nya" regionen
  2016-01-29

  Länsstyrelsen Västernorrland har gett sina synpunkter till Regeringen på förslaget att flytta det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen till landstinget i Västernorrland år 2017.

 • Bostad åt alla – kommunerna och bostadsmarknaden

  Bostadshus för allmännyttan
  2016-01-29

  Bostadsproduktionen ökar, men inte tillräckligt. Det konstaterar länsstyrelserna i den gemensamma rapporten till regeringen. Bristen på framför allt hyresbostäder är det största hindret för att gruppe...

 • Potatis från Sundsvall håller gränsvärdena

  Potatisodling
  2016-01-29

  Ett provtagningsprojekt som genomfördes hösten 2015 visar att potatis som odlas i Sundsvall inte innehåller några höga halter av kadmium, bly eller glykolkaloider.

 • Regional samverkan skapar bredband i glesbygd

  Foto på Niklas Guss, Mehmet Kaplan, Gunnar Holmgren
  2016-01-28

  Den 26 januari invigde IT-minister Mehmet Kaplan den bredbandssatsning som ska binda samman Västernorrlands orter genom fibernätsutbyggnad. Satsningen är ett exempel på hur kommuner och länsstyrelse k...

 • Viktigt datum för medfinansiering kopplat till regionala fonden

  Medfinansiering projekt
  2016-01-28

  Den 9 februari 2016 är sista ansökningsdag för projekt inom regionala fonden.

 • Skyddsjakt på tre lodjur

  " "
  2016-01-26

  För att minska skadorna på renskötseln i länets norra del har länsstyrelsen på eget initiativ beslutat om skyddsjakt på tre vuxna lodjur. Jakten är begränsad till ett område inom Örnsköldsvik och Sol...

 • Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

  Äpplen. Foto: Mats Runvall
  2016-01-26

  Länsstyrelsen öppnade 1 januari en ny e-tjänst för lantbruksföretagare, yrkesfiskare, jägare, grönsaksodlare och andra som producerar livsmedel i primärproduktionsledet. Syftet är att förenkla registr...

 • Länet satsar på bredband

  Bild med texten pressinbjudan
  2016-01-25 Pressmeddelande:

  Den 26 januari går startskottet för bredbandssatsningen som ska binda samman länets orter genom fibernätsutbyggnad. IT-minister Mehmet Kaplan presenterar regeringens bredbandsstrategi och digitala age...

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 03

  " "
  2016-01-25

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 18-22 januari 2016.

 • Goda förutsättningar att sänka koldioxidutsläppen i länet

  Landshövdingen på workshop hos Sundfrakt
  2016-01-20

  På tisdagen den 19 januari genomförde landshövding Gunnar Holmgren och Länsstyrelsen tillsammans med Sundfraktgruppen och transportörsnätverket TRB en workshop om biobränslen.

 • Viktigt att veta vid ansökan om medfinansiering

  " "
  2016-01-20

  Ska du ansöka om medfinansiering till Interregprojekt? Kom ihåg att lämna in din ansökan senast en månad innan sista ansökningsdag för den aktuella ansökningsomgången.

 • Något mer stabilt läge vad gäller flyktingssituationen

  " "
  2016-01-19

  Jämfört med situationen för en månad sedan syns en viss förbättring, framförallt när det gäller socialtjänsten och tillgång till överförmyndare. Ett område som blivit mer ansträngt är skolan, där fler...

Träffar per nyhetstyp