Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 990 träffar
 • Botnia-Atlantica programförslag 2014-2020

  2014-07-30

  Programförslag för Botnia-Atlantica 2014-2020 är inskickat till EU-kommissionen.

 • Sverige-Norge programmet inlämnat till EU-kommissionen

  2014-07-30

  Förslaget för Mål 3-programmet Sverige-Norge är inlämnat till EU-kommissionen.

 • Klass 2-varning för extremt höga temperaturer

  2014-07-24

  SMHI utökade i dag, torsdag, varningen för höga temperaturer i Västernorrlands län. SMHI utfärdade då en klass 2-varning för extremt höga temperaturer.

 • Fem tips för tonårsföräldrar inför sommarens fester och festivaler

  " "
  2014-07-17

  Vid sommarens fester och festivaler ökar risken för att ungdomar ska dricka alkohol. Därför riktar många kommuner i länet nu extra strålkastarljus på frågan om tonåringar och alkohol för att skapa eng...

 • Tallar brändes i Mossaträsk

  " "
  2014-07-14

  Den 10 juli genomförde länsstyrelsen en planerad naturvårdsbränning av ung tallskog i naturreservatet Mossaträsk, nordöst om Junsele. Planerade bränder görs för att på lång sikt skapa naturvärden.

 • Låg bemanning inom kulturmiljö under sommaren

  " "
  2014-07-14

  Under juli och augusti har Länsstyrelsen Västernorrland låg bemanning på kulturmiljösidan.

 • Invigning av besökspunkten Stortorget den 9 juli

  " "
  2014-07-08

  En av världsarvet Höga Kustens besökpunkter invigs.

 • Härnökusten nominerad till geologiskt pris

  " "
  2014-07-07

  Härnökusten är en av tio platser i Sverige som nominerats till den årliga tävlingen Geologiskt Arv. Den 15 oktober 2014 delas priset ut till den mest spännande och värdefulla naturformationen i landet och konkurrensen är stenhård.

 • Besök din landsbygdsbutik på Bygdens dag

  Från Bygdens dag 2013
  2014-07-07

  Lördagen den 30 augusti kommer 19 landsbygdsbutiker runt om i länet att gemensamt genomföra Bygdens dag med olika erbjudanden och aktiviteter i och runt butikerna.

 • Slut på dispenser för äktenskap för personer under 18 år

  Från Bygdens dag 2013
  2014-07-01

  Från och med i dag den 1 juli avskaffas möjligheten för personer under 18 år att söka tillstånd att gifta sig - en uppgift som länsstyrelsen tidigare har haft ansvaret att pröva.

 • Från osthyvel till yxa – perspektiv på medieskuggan i norr

  " "
  2014-07-01

  Almedalen 2014: Framtidsregionen och länsstyrelsen anordnade den 30 juni en paneldiskussion om den sinande mediabevakningen i Norrland. – Granskande journalistik handlar trots allt om att vara på pl...

 • Utökad fiskodling i Vattviken i södra Storsjön

  " "
  2014-06-27

  Fiskodlingsföretaget Wangensten fisk AB i Jämtland får utöka sin verksamhet från 120 ton fiskfoder till 550 ton. Beslutet togs den 25 juni av miljöprövningsdelegation inom Länsstyrelsen Västernorrland. Beslutet gäller fram till år 2024.

 • Nya förordningar för de regionala företagsstöden

  " "
  2014-06-27

  Regeringen har beslutat att förändra det geografiska området inom vilket regionala företagsstöd kan lämnas. De nya förordningarna gäller från och med den 1 juli 2014.

 • Vi är bland de 9 bästa i landet på tillgänglighet

  " "
  2014-06-27

  Endast 9 av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets (MFD) 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan regeringen slog fast att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och ...

 • Björnjakten 2014

  Björnhona
  2014-06-27

  Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på björn 2014. Beslutet innebär att 22 björnar får fällas inom länet under tiden 21 augusti–15 oktober.

 • Länsbornas engagemang i integrationsfrågor inspirerar

  Björnhona
  2014-06-27

  Intresset var stort och frågorna många när Assar Häggbladh, utvecklare integration på länsstyrelsen, berättade om hur Västernorrlands läns invånare engagerar sig i och arbetar med integration runt om i länet.

 • Länsstyrelsen lämnar investeringsstöd till trygghetsboende

  Björnhona
  2014-06-25

  Länsstyrelsen lämnar investeringsstöd på 17 224 600 kronor till två trygghetsboenden.

 • Välkomna på fältvandring

  Björnhona
  2014-06-24

  LRF och Länsstyrelsen bjuder in till fältvandring vid fyra tillfällen, två i juli och två i september. Syftet är dialog, resonemang och förståelse från både lantbrukare och kontrollanter kring regelverk och bedömningar.

 • Sammanställning av kommunernas och myndigheternas återrapportering för 2013 är klar

  Björnhona
  2014-06-24

  Fler kommuner antar nu vatten- och avloppsplaner som ett led i sitt arbete för god vattenkvalitet. Efter en sammanställning av 2013 års åtgärdsarbete kan samtliga fem vattenmyndigheter se att åtgärdsarbetet för våra vatten går framåt.

 • Sammanfattande redogörelser överlämnade till länets kommuner

  Björnhona
  2014-06-24

  Länsstyrelsen ska i enlighet med 3 kap 28 § plan- och bygglagen minst en gång varje mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse till kommunen. I denna redovisar länsstyrelsen sin bedömning av översiktsplanens aktualitet samt anger statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för ...

Träffar per nyhetstyp