Nyhetsarkiv 

Din sökning gav 1039 träffar
 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 42

  2014-10-20

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 13-17 oktober 2014

 • Socialnämnders och vårdgivares ansvar i arbetet mot våld i nära relationer

  Barn med nalle
  2014-10-17

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna bjuder in beslutsfattare och yrkesutövande inom hälsa, sjukvård och socialtjänst samt ideella aktörer till regionala konferenser på sju platser i landet.

 • Störningar på webbplatsen under helgen

  Barn med nalle
  2014-10-17

  Det kommer att genomföras uppdateringar av våra externa webbplatser under helgen vilket kan innebära störningar under lördagen mellan kl 10.00-11.00.

 • Anmäl besöksverksamhet med djur till oss

  " "
  2014-10-17

  Anordnar du så att grupper kan besöka din gård eller driver du exempelvis en ridskola eller erbjuder turridning? Om du får fler än två besök per år ska du anmäla din verksamhet till länsstyrelsen.

 • Länsstyrelserna söker nya begravningsombud

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-16

  Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

 • Temadag om sex som självskadebeteende

  Länsstyrelserna i samverkan
  2014-10-15 Pressmeddelande:

  Länsstyrelsen Västernorrland bjuder in till en temadag om unga som använder sex som självskadebeteende och om barn i svensk sexhandel.

 • Länsstyrelserna lanserar Sveriges länskarta

  Länskarta
  2014-10-14

  Sveriges länskarta heter den nya karttjänst som länsstyrelserna nu lanserar för ökad tillgång till allmänintressant geografisk information.

 • Utvidgning av Halsviksravinens naturreservat- förslag till nytt beslut och skötselplan ute på remiss.

  Länskarta
  2014-10-14

  Halsviksravinens naturreservat i Kramfors kommun utökas till att omfatta 79 hektar. Förslaget till nytt beslut och skötselplan är nu ute på remiss.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 41

  Länskarta
  2014-10-13

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 6-10 oktober 2014

 • Landdag om Somalia och Eritrea

  Länskarta
  2014-10-13

  Länets myndigheter fortsätter i samverkan att utveckla och genomföra kunskapsdagar om länder från vilka många av våra nyanlända kommer ifrån till Västernorrland. På grund av konflikter, oroligheter och andra svåra förhållanden är det många medborgare från dessa länder som lämnat sina hem för att ...

 • Seminarium om Somalia

  Länskarta
  2014-10-13

  Idag finns ungefär 50 000 personer med rötter i Somalia, vilket gör somaliasvensken till en av landets största invandrargrupper. Vilka möjligheter individen kan se och erfara i det nya samhället är avgörande för om de kommer att stanna i vårt län och vilken resurs de kommer att bli för Västernorrlan...

 • Notarius publicus

  Länskarta
  2014-10-13

  Härmed ledigförklaras uppdraget som biträdande notarius publicus i Sundsvalls kommun.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 40

  Länskarta
  2014-10-07

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 29 september - 3 oktober 2014

 • Sten-Olov Altin vikarierar som landshövding

  Länskarta
  2014-10-06

  I väntan på att regeringen ska tillsätta en ny landshövding vikarierar länsrådet Sten-Olov Altin som landshövding.

 • Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt sammanträder

  Länskarta
  2014-10-06

  Imorgon, den 7 oktober sammanträder Vattendelegationen för Bottenhavets vattendistrikt.

 • Barnkonventionen fyller 25 år

  Länskarta
  2014-10-03

  Länsstyrelsen anordnar tillsammans med Kommunförbundet och Landstinget i Västernorrland en konferens om barnkonventionen och barnperspektivet.

 • Nya mål för länets rovdjur

  Länskarta
  2014-10-01

  Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation har nu fastställt nya måltal för de stora rovdjuren i länet. Beslutet är ett led i översynen av länets förvaltningsplan för stora rovdjur.

 • Regional krisövning 2 oktober

  Länskarta
  2014-10-01

  Den 2 oktober genomförs den regionala samverkansövningen "Yrkurs" i Västernorrland.

 • Ny ordförande i miljöprövningsdelegationen

  Länskarta
  2014-09-29

  Regeringen har utsett två nya ordföranden i miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland. Det är miljöjuristen Ulrika Prytz och vattenvårdsdirektören Joakim Kruse.

 • Beviljade företags- och projektstöd vecka 39

  Länskarta
  2014-09-29

  Företags- och projektstöd som beviljats av Länsstyrelsen Västernorrland under perioden 22-26 september 2014

Träffar per nyhetstyp