Nu ska tågtrafiken mellan länen bli bättre

PRESSINBJUDAN: Torsdag den 10 september hälsar Länsstyrelsen välkommen till pressträff om projektet Funktionella Mittstråket. Ett projekt där offentliga aktörer i Västernorrland och Jämtland samlat små och stora investeringar, på väg och järnväg mellan Sundsvall och Storlien, i en gemensam ansökan om medfinansiering till det som kan bli Sveriges största EU-projekt.

Tid och plats

Torsdagen den 10 september kl. 10.00 Hallströms verkstäder i Nälden, Krokoms kommun

Torsdagen den 10 september kl. 14.00 Västra Station i Sundsvall

Möt personerna bakom storsatsningen "Funktionella Mittstråket"

Media är välkomna att ställa frågor om projektet i Västernorrland och i Jämtland, på två platser där efterfrågade investeringar planeras inom ramen för projektet. Det gäller upprustning och nybyggnation av Västra station i Sundsvall och en helt ny järnvägsstation i Nälden i Krokoms kommun. 

- Nytt stationsläge i Nälden och upprustningsåtgärder på Mittbanan ger oss kortare restider och underlättar in- och utpendling vilket skapar fler arbetstillfällen, menar Maria Söderberg, kommunstyrelsens ordförande Krokoms kommun.

Kan bli Sveriges största EU-projekt

Den 10 september skickar enheten för regional utveckling vid Länsstyrelsen Västernorrland in förfrågan till Tillväxtverket om medfinansiering från de regionala strukturfondsprogrammen. Totalbudget för projektet är på drygt 335 miljoner kronor. Om alla medel beviljas blir det Sveriges största EU-projekt hittills.   

- Genom att slå ihop våra påsar med investeringspengar i ett enda stort samverkansprojekt får vi ut mer av våra offentliga medel till regional utveckling. Utan projektet skulle flera av projektets åtgärder ligga långt fram i tiden, eller inte bli gjorda alls, säger Daniel Gustafsson på Länsstyrelsen i Västernorrland.

Medverkande på pressträffen

Medverkande i Nälden i Krokoms kommun: Maria Söderberg ( c )Kommunstyrelsens ordförande Krokoms kommun,  Anders Edvinsson (S)vice  ordförande kommunstyrelsen Östersunds kommun, (MP) Region Jämtland/Härjedalen , Mats Olofsson Trafikverket.  

Medverkande vid Västra station Sundsvall: Peder Björk (S) Kommunstyrelsens ordförande Sundsvalls kommun, Sten-Ove Danielsson (S) Kommunstyrelsens ordförande Ånge kommun, Daniel Gustafsson Länsstyrelsen Västernorrland, Jan Lindgren Trafikverket.    

Medfinansiärer och samverkansparter: Trafikverket, Sundsvalls kommun, Ånge kommun, Bräcke kommun, Östersunds kommun, Krokoms kommun, Åre kommun, Landstinget i Västernorrland, Region Jämtland/Härjedalen.  Länsstyrelsen Västernorrland är projektägare.

Ansökan i sin helhet kan fås på efterfrågan tidigast den 10 september.

 

Vill du veta mer kontakta:

Daniel Gustafsson
Enhetschef Regional utveckling, Länsstyrelsen Västernorrland
073-275 16 37
daniel.gustafsson@lansstyrelsen.se 

Kontakt för pressträff i Krokom:  

Anne Dahlgren
Stadsarkitekt Krokoms kommun
0640- 164 25
anne.dahlgren@krokom.se