Satsning på små och medelstora tillväxtföretag

Länets kommuner, Länsstyrelsen Västernorrland och Tillväxtverket satsar strategiskt för att stödja länets tillväxtföretag och stärka länets näringsliv.

Många företag har god utveckling och goda samarbeten med andra företag i länet, samtidigt som det finns potential att vidareutveckla och nyetablera samarbete mellan företag. Med tillväxtföretag menas i projektet befintliga företag med uttalad vilja och potential att öka sin omsättning. Satsningen bygger på dialog med relevanta företag och inom projektets ram kommer insatser att ske på två nivåer.

Projektets huvudsyfte är att skapa flera konkurrenskraftiga och växande företag, en växande lokal ekonomi och fler arbetstillfällen i länet. 

- Ett 70-tal identifierade ledare kommer att få stöd genom ett omfattande program på ca 1 år med inriktning på nyckelområden för att utveckla det egna företaget. Under denna period genomförs totalt fyra utbildningstillfällen á tre dagar. Totalt kommer fyra utbildningsgrupper att genomföras fram till oktober 2014. 

- Övriga företag kommer att erbjudas inspirationsseminarier inom samma kompetensområden som programmet (Tillväxt och omvärld, Lönsamhet och sälj, Leda tillväxt och Organisation/styrning) under 2014. I samtliga kommun i länet genomförs fyra ½-dagsseminarier.

Förutom länsstyrelsen kommer länets sju kommuners näringslivsorganisationer att arbeta med projektet under hela genomförandetiden.

Genomförare av program och seminarier är Handelshögskolan i Umeå som har mångårig erfarenhet av utbildningar inom området. Innehållet följer dels en övergripande modell men kommer också att anpassas till respektive företags och grupps behov. Mellan varje kurstillfälle kommer deltagarna också att erbjudas att ingå i skuggstyrelser, där varje företagare får arbeta tillsammans med andra företagare i länet.

De två första utbildningsgrupperna startar 15/10 respektive 22/10 2013 med 18 deltagare i vardera gruppen. Seminarierna startar våren 2014. Projektet avslutas i december 2014.

 

För ytterligare information:

Härnösand: Margareta Nordlund, Näringslivsutvecklare 0611 - 34 80 50
Kramfors: Marcus Grönlund, Näringslivsutvecklare 0612 - 805 04
Sollefteå: Helena Eriksson, Näringslivsutvecklare 0620 - 68 28 01
Sundsvalls: Oliver Dogo, Näringslivsutvecklare, 070 - 318 69 11
Timrå: Linda Leiderud, Näringslivsutvecklare 060 - 53 54 88
Ånge: Lena Gustafsson, Näringslivsutvecklare 0690 - 250 283
Örnsköldsviks: Daniel Nordström, Näringslivsutvecklare 0660 - 883 86
Länsstyrelsen: Magnus Karlsson, Enhetschef, Näringslivsenheten 0611- 34 90 77
Länsstyrelsen: Monica Westberg, Projektledare 070 - 30 57 297