Äntligen blir Meråkerbanan elektrifierad

Om en dryg vecka kommer Norges nationella transportplan (NTP) att släppas officiellt men den norska kommunikationsministern Marit Arnstad har redan nu meddelat officiellt att elektrifieringen av Meråkerbanan finns med som en prioriterad del under tidsperioden 2014-2022. Totalt satsas det 3.9 miljarder norska kronor under en tioårsperiod där Meråkerbanan tillsammans med Tröndebanan ska rustas upp.

Elektrifieringen av Meråkerbanan är ett oerhört viktigt beslut som äntligen är taget. Ett beslut som kommer att ge positiva spinn-off effekter som vi än inte ens kan föreställa oss fullt ut.

Det som alla behöver inse är att länder inte längre är isolerade öar utan man ingår i ett större internationellt sammanhang. Av just den anledningen är det viktigt för Norge att komma åt järnvägssträckningar på svensk sida. Det är viktigt för Trondheim att ha en fungerande godstransportstruktur som knyter ihop med internationella transportstrukturer för att ge företag möjlighet att konkurrera och därigenom få regionen att utvecklas. Det är viktigt för Sverige att kunna komma åt isfria hamnar som medger att svenska företag kan konkurrera på den internationella arenan.

Ur marknadens synvinkel oavsett om det handlar om person- eller godstrafik är det allra viktigaste att det finns stabila, effektiva och förutsägbara transportsystem. Transportsystem som gör att våra företag kan vara konkurrenskraftiga. Transportsystem som gör att vi vågar ta tåget till ett viktigt möte.

Det är någonstans i denna framtida utmaning kring miljö, drivmedelspriser och effektivitet som de långsiktiga infrastruktursatsningarna måste ses... och då är elektrifieringen av Meråkerbanan en oerhört viktig pusselbit i det internationella transportpusslet. En viktig del som ger förutsättningar att koppla ihop oss internationellt hela vägen från Norge till Ryssland och vidare ända bort till Asien i Öst-västlig riktning. En viktig del som gör det möjlig att styra om transportflödena så att man kan välja om man ska åka i öst-västlig riktning eller om man ska åka i nord-sydlig riktning.

Det handlar om ett helhetsperspektiv som tillgodoser persontransporternas behov men samtidigt säkerställer företagens godsflöden, konkurrenskraft och därigenom tillväxt och nationell välfärd. Vi är inte längre isolerade nationella öar utan vi lever och fungerar i ett internationellt sammanhang. Och sett ur det perspektivet så är elektrifieringen av Meråkerbanan en oerhört viktig del där vi kopplar ihop världen globalt. Viktigt även för Sverige.

Bakgrund

Midnordic Green Transport Corridor (NECL II) är ett internationellt EU projekt med 22 partners från Norge, Sverige och Finland. Projektet arbetar för att överbrygga olika typer av infrastrukturella problem som påverkar kopplingarna internationellt. Projektet är delfinansierat av Östersjöprogrammet (BSR) och pågår fram till September i år och har då varit igång i tre år (2010-2013).

Projektet arbetar mycket med att överbrygga problematiken som ofta uppstår i kopplingarna mellan olika länders infrastrukturer och som därigenom gör att transporter inte kan ske effektivt. Elektrifieringen av Meråkerbanan har varit vårt viktigaste fokusområde. 

Abetet med att få till en elektrifiering har pågått under så lång tid så den glada nyheten om den norska NTP:n ser vi som en oerhört stor arbetsseger där det är många olika aktörer som bidragit till det positiva resultatet.

Norska nyhetsartiklar

3,9 milliarder til Meråkerbanen og Trønderbanen

Største satsing på tog på 50 år

Relaterade länkar

Midnordic Green Transport Corridor och NECL II -projektet

Övergripande karta över infrastruktur