Länsstyrelsestöd till Magnus Sehlins Elektriska AB i Långsele

Länsstyrelsen har beslutat om ett regionalt bidrag till företagsutveckling till Magnus Sehlins Elektriska AB i Långsele. Bidraget uppgår till 596 000 kronor.

Företaget ger service åt elkraftindustrin och investerar i maskiner och utrustning samt bygger om sina lokaler. Dessutom utbildar man personalen för att bättre kunna möta elkraftsmarknaden.

Den totala investeringskostnaden uppgår till 1 277 000 kronor.

För information kontakta handläggaren Margaretha Jonsson vid länsstyrelsens näringslivsenhet på 0611-34 90 04 eller Magnus Sehlin 070-318 34 41.