Länsstyrelsestöd till Höga Kusten utbildnings- och behandlingscenter AB 

Publicerad
2012-06-21
Kategori
Näringsliv & föreningar
Ämnesområde
Företagsstöd, Projektstöd

Länsstyrelsen har beslutat om ett regionalt bidrag till företagsutveckling till Höga Kusten utbildnings- och behandlingscenter. Bidraget uppgår till 1 200 000 kronor.

Ja 

Stödet avser en investering i en ombyggnad av ett äldre hus till kursgård. Investeringen ligger på 2,4 miljoner och det beviljade stödet uppgår till 50 procent. Den totala investeringen ligger på drygt 4 miljoner och omfattar även marknadsföring och inventarier.

För information kontakta Margaretha Jonsson vid länsstyrelsens näringslivenhet på 0611-34 90 04 eller Gunilla Sandén på 070-605 79 38.

Senast uppdaterad: 2012-06-21