Länsstyrelsestöd till Höga Kusten utbildnings- och behandlingscenter AB

Länsstyrelsen har beslutat om ett regionalt bidrag till företagsutveckling till Höga Kusten utbildnings- och behandlingscenter. Bidraget uppgår till 1 200 000 kronor.

Stödet avser en investering i en ombyggnad av ett äldre hus till kursgård. Investeringen ligger på 2,4 miljoner och det beviljade stödet uppgår till 50 procent. Den totala investeringen ligger på drygt 4 miljoner och omfattar även marknadsföring och inventarier.

För information kontakta Margaretha Jonsson vid länsstyrelsens näringslivenhet på 0611-34 90 04 eller Gunilla Sandén på 070-605 79 38.