3,8 miljoner kronor till kvinnors företagande i Västernorrland

Länsstyrelsen Västernorrland har beslutat stödja flera affärsutvecklingsprojekt riktade till kvinnor som driver företag i länet. Tillsammans med Tillväxtverkets program Främja Kvinnors Företagande har länsstyrelsen beviljat över 3,8 miljoner kronor till olika utvecklingsinitiativ tagna av lokala företagarnätverk i länet. Syftet är att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor.

- Vi arbetar för att stimulerar företag och föreningar på flera olika sätt för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling och öka sysselsättningen i länet. Vi vill uppmuntra näringslivet att arbeta med frågor som rör bland annat jämställdhet, eftersom det ingår i vårt arbete för att stärka en hållbar utveckling och tillväxt. Tillsammans med Tillväxtverket och har vi möjligheten att ge direkta stöd till nätverk som arbetar för fler livskraftiga företag som drivs av kvinnor i Västernorrland, säger landshövding Bo Källstrand.

- Det är också uppmuntrande att se kommunernas intresse i affärsutvecklingsprojekten. Nästan alla länets kommuner bidrar till de olika utvecklingsprogrammen genom att komplettera finansieringen i med över 350 000 kronor, fortsätter Bo Källstrand.

För information, kontakta handläggare Johan Åkesson på länsstyrelsens näringslivsenhet på 0611-34 90 79.