Ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland

Länsstyrelsen beslutade den 16 december om att fastställa en ny regional utvecklingsstrategi för Västernorrland. Detta efter att strategin behandlats och godkänts vid länspartnerskapets möte den 1 december.

Den nya regionala utvecklingsstrategin finns publicerad på länsstyrelsens webbplats under Regional utvecklingsstrategi för Västernorrlands län. Där finns strategins huvuddokument, en populär kortversion, den analys som underbygger strategin samt en sammanställning av de remissvar som inkommit på olika utkastversioner av strategin.

Frågor om den regionala utvecklingsstrategin besvaras av planeringsdirektör Lars-Gunnar Rönnqvist.