Stiftelser 

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de stiftelser som finns i länet och vi ansvarar för att registrera dem.

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt ändamål, och den bildas genom att pengarna avsätts i ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. En styrelse eller en förvaltare har ansvaret för att förvalta pengarna.

Lagen reglerar fyra olika stiftelseformer:

  • vanliga stiftelser
  • insamlingsstiftelser
  • kollektivavtalsstiftelser
  • pensions- och personalstiftelser.

Enligt kapitel 10 i stiftelselagen (SFS 1994:1220) ska alla stiftelser vara registrerade, förutom stiftelser som bara får användas till förmån för bestämda individer. Pensions- och personalstiftelser ska enligt tryggandelagen (SFS 1967:531) alltid anmälas för tillsyn till länsstyrelsen som för ett register över dessa stiftelser.

E-tjänster för registrerade stiftelser

För att underlätta för både stiftelser och handläggare har länsstyrelserna utvecklat gemensamma e-tjänster där alla registrerade stiftelser kan

  • lämna årsredovisningar och revisionsberättelser
  • ändra registrerade uppgifter för stiftelsen
  • anmäla en avgående respektive ny registertecknare för stiftelsen
  • komplettera ärenden
  • avregistrera en stiftelse

Beställa registreringsbevis för stiftelse

Genom e-tjänsten kan du beställa ett registreringsbevis för en stiftelse. Tjänsten förutsätter att du kan skriva under med en e-legitimation och att du kan betala direkt online med kort. Du måste också veta i vilket län stiftelsen är registrerad. Varje registreringsbevis kostar 160 kronor.

Söka bidrag ur stiftelse

Om du vill söka bidrag eller stipendier ur en stiftelse skickar du ansökan direkt till den aktuella stiftelsen.

Länsstyrelsen har en databas där du kan se vilka stiftelser som finns i Sverige, deras ändamål, kontaktpersoner med mera. Du kan också ta kontakt med den kommun eller församling där du bor och fråga om de har några stiftelser som kan ge bidrag eller stipendier för ditt behov.

 

 

Kontakta oss

Barbro Nyberg
Förvaltningshandläggare, tjänsledig t.o.m 2014-12-01
Ansvarsområde: Sollefteå, Örnsköldsvik, Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund
Barbro punkt Nyberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Barbro punkt Nyberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253390
070-1902716
Mari-Ann Östlund
Förvaltningshandläggare
Ansvarsområde: Härnösand, Kramfors, Bräcke
Mari-Ann punkt ostlund snabela lansstyrelsen punkt se¤Mari-Ann punkt ostlund snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349103
Lotta Nilsson
Förvaltningshandläggare
Ansvarsområden: Timrå, Sundsvall, Ånge, Östersund, Åre
lotta punkt nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤lotta punkt nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349118
Alexandra Wiklund
Länsjurist
Tel: 0611-34 91 27
alexandra punkt Wiklund snabela lansstyrelsen punkt se¤alexandra punkt Wiklund snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349127

Tillsynsverksamheten är samordnad på sju platser i landet:

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar stiftelser som har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar stiftelser som har sitt säte i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne län hanterar stiftelser som har sitt säte i Kronobergs, Blekinge och Skåne län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar stiftelser som har sitt säte i Hallands och Västra Götalands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar stiftelser som har sitt säte i Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län hanterar stiftelser som har sitt säte i Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar stiftelser som har sitt säte i Västerbottens och Norrbottens län.