Spel och sport 

Tjej som boxas
Foto: Kristofer Lönnå

Länsstyrelsen ger tillstånd till tävling med fordon på väg, till kampsportsmatcher, till bingospel och i vissa fall till lotterier.


För att få anordna tävling med fordon på väg behöver du Länsstyrelsens tillstånd. Om tävlingen körs genom flera län söker du tillståndet i det län där tävlingen börjar.

För att anordna tränings-, tävlings- och uppvisningsmatcher i kampsporter krävs ett särskilt tillstånd, som du söker hos Länsstyrelsen i Örebro län.


Länsstyrelsen ger tillstånd till bingospel och i vissa fall till lotterier som ska bedrivas i flera kommuner inom länet, så kallade regionala lotterier. Vi har också tillsyn över dessa spel. Kommunen sköter tillståndet om lotteriet ska anordnas av en förening som endast är verksam i en kommun. Oftast kan kommunernas fritidsförvaltningar lämna mer upplysningar om ansökan och tillståndet. Ibland kan andra juridiska personer än ideella föreningar få tillstånd att ordna lotterier, enligt lotterilagen (SFS 1994:1000).

Kontakta oss

Gusten Windelhed
Förvaltningshandläggare
Tävling på väg
gusten punkt windelhed snabela lansstyrelsen punkt se¤gusten punkt windelhed snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349151
Johan Åkesson
Förvaltningshandläggare
Tävling på väg, bingo
Johan punkt akesson snabela lansstyrelsen punkt se¤Johan punkt akesson snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349079
070 - 2267191
Mari-Ann Östlund
Förvaltningshandläggare
Bingo
Mari-Ann punkt ostlund snabela lansstyrelsen punkt se¤Mari-Ann punkt ostlund snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349103