Pantbanker

En pantbank är ett företag som lånar ut pengar till dig mot att du lämnar in något som pant. Det är länsstyrelsen som lämnar tillstånd till pantbankerna och har tillsyn över dem.


Om du vill driva en pantbank behöver du tillstånd av länsstyrelsen i det län där du ska bedriva verksamheten. En pantbank kan endast drivas av ett svenskt aktiebolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES-området. Vi beviljar ansökan om vi bedömer att företaget kommer att bedriva en sund pantbanksverksamhet och om företaget uppfyller kraven i pantbankslagen (SFS 1995:1000).

Avgifter för tillstånd och tillsyn:

Prövningsavgiften vid tillståndsgivning är 12 700 kr.

Pantbankerna är också skyldiga att betala en årlig tillsynsavgift på 4 000 kronor. Om verksamheten bedrivs i fler än ett kontor, ska tillsynsavgift betalas med 2 400 kr för varje ytterligare kontor. Avgiften skall betalas den 1 juni från och med det år verksamheten har bedrivits från årets början.

Avgifterna betalas in på Länsstyrelsens bankgiro 5050-0651. Inbetalningen märks med "Pantbanksavgift" samt vem avgiften avser.

En länsstyrelse hanterar ärenden för flera län

Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar ärenden för Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Gotlands län.

Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar ärenden för Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.

Länsstyrelsen i Skåne hanterar ärenden för Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar ärenden för i Västra Götalands och Hallands län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar ärenden för Dalarnas, Gävleborgs, Örebro och Värmlands län.

Länsstyrelsen i Västernorrlands hanterar ärenden för Västernorrlands och Jämtlands län.

Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar ärenden för Norrbottens och Västerbottens län.