Sysselsättningsbidrag 

Sysselsättningsbidrag kan du som ska starta ett nytt företag eller som är i behov av nyanställning söka.

Vem kan söka sysselsättningsbidrag?

  • Företag som är verksamt i stödområde A eller B, se karta längre ned på sidan.
  • Företag, myndigheter, ideella organisationer eller intresseorganisationer, samt till kommuner och/eller kommunägda företag för turistverksamhet, om de bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Vad kan du söka bidrag till?

  • I stödområde A till nyetableringar eller då det kan finnas särskilda skäl
  • I stödområde B endast till nyetableringar

Hur stort bidrag kan du få?

  • I stödområde A kan bidrag utgå med högst 198 000 kronor per rekryterad årsarbetskraft under en treårsperiod.
  • I stödområde B kan bidrag utgå med högst 120 000 kronor per rekryterad årsarbetskraft under en treårsperiod.

Allmänna villkor

Verksamheten ska bedömas bli lönsam och ge varaktig sysselsättning.

Bidraget ska bedömas vara nödvändigt för att skapa planerad sysselsättningsökning.

Anställningen ska vara en tillsvidareanställning och gälla personer som inte har arbete eller är på väg att förlora sitt arbete.

Sysselsättningsbidrag får inte lämnas till anställningar inom jordbruksverksamhet, fiskeriverksamhet eller inom transport, kol- eller varvssektorerna.

Områdesgränser

Översiktskarta A och B:

Översiktskarta A och B

Hur söker du bidrag?

Mer information finns på Tillväxtverkets webbplats dit även ansökan görs.  

Frågor kan ställas till Tillväxtverket (växel 08-681 91 00) eller till Länsstyrelsens handläggare.

Kontakta oss

Kerstin Wiklund
Handläggare
Näringslivsenheten
Kerstin punkt Wiklund snabela lansstyrelsen punkt se¤Kerstin punkt Wiklund snabela lansstyrelsen punkt se
0690-250173
070-3765717

Folder om företags- och projektstöd

Folder om företags- och projektstöd