Företagsstöd

Kvinnlig egenföretagare

Varje år får länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

Vad är företagsstöd?

Syftet med företagsstöd är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt. Stöd beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Företagsstöd innebär att länsstyrelsen kan stödja en del av investeringar och satsningar till företag för att de ska utveckla sin verksamhet.

De olika företagsstöd som länsstyrelsen hanterar är:

 • Landsbygdsprogrammet: Nationella och EU-pengar för regional utveckling. Till jordbruksföretag och andra företag.
  > Läs mer
       
 • Kommersiell service: Syfte att uppnå en god servicenivå i gles- och landsbygd. Projektstöd för investeringar som leder till bättre tillgång till service på landsbygden
  > Läs mer

Ring gärna och diskutera med oss om ditt företag har möjlighet att får företagsstöd.

Företagsstöd som beslutas av Landstinget Västernorrland

Från och med den 1 januari 2017 beslutas följande företagsstöd av Landstinget Västernorrland:

 • Regionala företagsstöd
 • Servicebidrag och särskilt driftstöd
 • Innovationsstöd

> Mer information finns på Landstinget Västernorrlands webbplats

 

 Sök företagsstöd via e-tjänsten Min ansökan

Du som har bankID kan söka företagsstöd elektroniskt vi Min Ansökan. Klicka på länken nedan för att komma till e-tjänsten.

> Min Ansökan