Företagsstöd 

Kvinnlig egenföretagare
Foto: Kristofer Lönnå

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

Nya förordningar avseende företagsstöd

 
Från och med 1 maj 2015 gäller nya förordningar avseende företagsstöd.

De nu gällande förordningarna är: 

  • Förordning om statligt stöd för att främja små och medelstora företag, SFS 2015:210 och
  • Förordning om statligt stöd till regionala investeringar, SFS 2015:211

Kontakta oss

Lars Innerstedt
Handläggare företagsstöd
Lars punkt Innerstedt snabela lansstyrelsen punkt se¤Lars punkt Innerstedt snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349040
Charlotte Ehinger
Handläggare företagsstöd
charlotte punkt ehinger snabela lansstyrelsen punkt se¤charlotte punkt ehinger snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349023
Jessica Berglund
Handläggare Kommersiell service
jessica punkt berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤jessica punkt berglund snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349128
070-6622535
Kerstin Wiklund
Handläggare företagsstöd
Kerstin punkt Wiklund snabela lansstyrelsen punkt se¤Kerstin punkt Wiklund snabela lansstyrelsen punkt se
0690-250173
070-3765717
Lisa Holmer
Handläggare företagsstöd
Lisa punkt Holmer snabela lansstyrelsen punkt se¤Lisa punkt Holmer snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349009
070-3999453