Företagsstöd 

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.

 

 

Kontakta oss

Margit Bäckman
Handläggare företagsstöd
Margit punkt Backman snabela lansstyrelsen punkt se¤Margit punkt Backman snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349054
Charlotte Ehinger
Handläggare företagsstöd
charlotte punkt ehinger snabela lansstyrelsen punkt se¤charlotte punkt ehinger snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349023
Jessica Berglund
Handläggare Kommersiell service
jessica punkt berglund snabela lansstyrelsen punkt se¤jessica punkt berglund snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349128
Lars Innerstedt
Handläggare företagsstöd
Lars punkt Innerstedt snabela lansstyrelsen punkt se¤Lars punkt Innerstedt snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349040
Kerstin Wiklund
Handläggare företagsstöd
Kerstin punkt Wiklund snabela lansstyrelsen punkt se¤Kerstin punkt Wiklund snabela lansstyrelsen punkt se
0690-250173
070-3765717

Ansökan om företagsstöd

Kostnadssammanställning för byggnader

Kostnadssammanställning för maskiner

Sammanställning av utgifter för mjuka investeringar

Begäran om utbetalning av företagsstöd