Företagsstöd

Kvinnlig egenföretagare

Syftet med företagsstöd är att skapa hållbar regional utveckling och tillväxt. Stöd beviljas till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor.

Företagsstöd innebär att länsstyrelsen kan stödja en del av investeringar och satsningar till företag för att de ska utveckla sin verksamhet.

De olika företagsstöd som länsstyrelsen hanterar är:

 • Landsbygdsprogrammet: Nationella och EU-pengar för regional utveckling. Till jordbruksföretag och andra företag.
  > Läs mer
       
 • Kommersiell service: Syfte att uppnå en god servicenivå i gles- och landsbygd. Projektstöd för investeringar som leder till bättre tillgång till service på landsbygden
  > Läs mer

Ring gärna och diskutera med oss om ditt företag har möjlighet att får företagsstöd.

Företagsstöd som beslutas av Landstinget Västernorrland

Från och med den 1 januari 2017 beslutas följande företagsstöd av Landstinget Västernorrland:

 • Regionala företagsstöd
 • Servicebidrag och särskilt driftstöd
 • Innovationsstöd

> Mer information finns på Landstinget Västernorrlands webbplats