Integration i Västernorrland 2016

Västernorrland är sjunde största asyllän i Sverige. De län som tar emot fler än oss är Västra Götaland, Skåne, Stockholm, Kalmar, Värmland och Dalarna. Första juni i år hade länet 7386 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem varav 762 är ensamkommande barn. Kommunerna som har flest inskrivna är Sundsvall, Kramfors, Härnösand och Örnsköldsvik.

Asylprocessen i korthet (Klicka på bilden för att förstora) 

Asylprocessen i korthet (Klicka på bilden för att förstora, öppnas i pdf)

 

Senast uppdaterad 2016-06-23 klockan 10.00

Nationell lägesbild

Under vecka 24 sökte totalt 504 personer asyl i Sverige, en ökning med 67 personer jämfört med veckan innan. 37 av de asylsökande under vecka 24 var ensamkommande barn, vilket är 1 färre än veckan innan. De fem största grupperna utgör 44 % av alla asylsökande.

Antalet asylsökande uppgick 2015 till 162 877. Flest asylsökande kom under oktober månad då 39 196 personer ansökte om asyl i Sverige. Oktober 2015 är därmed den månad då Sverige tog emot flest asylsökande någonsin.  

Migrationsverket lämnade ifrån sig en prognos den 27 april. Bedömningen är att antalet asylsökande under 2016 kommer att ligga på cirka 60 000, även om antalet är beroende av ett antal faktorer. Migrationsverket konstaterar bland annat att det finns närmare 500 000 oregistrerade sökanden i Tyskland och att trycket mot Europa fortfarande är högt.

Aftonbladet har gjort en sammanställning av människor på flykt. Här kan du läsa mer om vilka det är som flyr och varför.

> Vad händer? Aftonbladet förklarar flyktingkaoset (öppnas i nytt fönster)

Boende

Länet tar emot flyktingar som blivit registrerade asylsökande hos Migrationsverket och har tilldelats plats på boenden i vårt län.

Ansvar och roller

Länsstyrelsen har en samordningsroll

Länsstyrelsen arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen. Vi ordnar vid behov regionala samverkansmöten för berörda aktörer, samordnar information samt rapporterar läget i länet till den nationella nivån. Länsstyrelsen kan också stötta aktörerna när de behöver få fram fler resurser.

Migrationsverket ansvarar för asylsökningar

Migrationsverket ansvarar för att registrera asylsökande och att utreda asylansökningar. De ordnar även mat och boende för de asylsökande som inte kan ordna det själva.  

Kommunerna ansvarar för ensamkommande flyktingbarn

Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar. Kommunerna har även ett ansvar för mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd.  

Polisen ansvarar för den illegala invandringen

De personer som vistas i Sverige illegalt faller under polisens ansvarsområde.

 

 

Webbportal för dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. Information på flera språk.

This portal is for anyone who is new to Sweden and wants to find information about Swedish society quickly and easily. It brings all the information, in several different languages, together in one place.

www.informationsverige.se