Tillsammans mot nätdroger

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtlands län samverkar för att öka tryggheten för personal hos ombud, terminaler och brevbärarkontor som hanterar försändelser som kan innehålla droger.

Stöd och samverkan

En arbetsmetod har tagits fram som bygger på komponenterna samverkan, kunskap och synlighet. Huvudsyftet är att utveckla stöd för, och främja samverkan mellan, aktörer som berörs av droger i postflödet. Timrå och Örnsköldsviks kommun arbetar med metoden i Västernorrlands län.

Projektet har i sitt arbete uppmärksammat ett behov av en modernisering av postlagen. Tillsammans med polismyndighetens nationella operativa avdelning har en skrivelse samt en konsekvensutredning tagits fram och lämnats till utredningsgruppen för postlagen i mars 2016.

Styrgrupp

ANDT-samordnarna vid respektive länsstyrelse samt samordnaren för brottsförebyggande frågor hos länsstyrelsen Västernorrland, utgör styrgrupp för arbetet. Den fungerar som en stödfunktion i utveckling och implementering av metod.

Tillsammans mot nätdroger

Det är ingen nyhet att droger distribueras via post och utlämningsställen. Detta är ett problem för många mindre kommuner och glesbygd. Men vad kan man göra för att försvåra för utsändningar?

Ta del av innovativt förebyggande arbete som bedrivs i Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

 

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[1]‬

​Projektets bedömning av möjliga konsekvenser som en ny lagtext i postlagen kan medföra.