Människa och samhälle

Kvinna på bibliotek

Här kan du söka olika tillstånd eller bidrag samt få reda på hur länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommunerna för att skapa bra förutsättningar i samhället för länets medborgare – både privatpersoner och företagare. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där det är tryggt, enkelt och säkert att arbeta, bo och leva.

" " Sökbara bidrag och stöd

> § 37 Beredskap och mottagningskapacitet

Bidraget ska gå till åtgärder som höjer kommunernas kapacitet att ta emot nyanlända. Bidrag har även lämnats  till arbetsmarknadsutbildningar med SFI.

> § 37a Flyktingguider och familjekontakter

Stöd för aktiviteter såsom läxhjälp, prata svenska, studiecirklar, kulturutbyten, stickkaféer, informationsträffar, seminarier, kontaktskapande verksamhet, flyktingguider, evenemang och konstnärliga verktyg. 

> Ljungbergs minne

Alla som fyllt 60 år, är folkbokförda i Västernorrland samt har begränsade ekonomiska tillgångar. Gravt synskadade samt personer med neurologiskt eller ortopedisk funktionsnedsättning ges företräde.

> Här hittar du alla sökbara bidrag och stöd

 

" "