Information på lättläst svenska

I länsstyrelsernas gemensamma broschyr finns lättläst information om vad myndigheten gör och varför.

Länsstyrelsen arbetar för en hållbar utveckling - lättläst version