Information på lättläst svenska 

I länsstyrelsernas gemensamma broschyr finns lättläst information om vad myndigheten gör och varför.

Länsstyrelsen arbetar för en hållbar utveckling - lättläst version
Foto: Pelle Rumert, Syre, Östersund

Här kan du ladda ner informationsbroschyren:

 Länsstyrelsen arbetar för en hållbar utveckling - lättläst version

Kontakta oss

Lena Ottebo
Kommunikatör
Enheten för verksamhetsstöd
Lena punkt Ottebo snabela lansstyrelsen punkt se¤Lena punkt Ottebo snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349356
073-0212565