Projektstöd 

Du kan söka bredbandsstöd med början 3 september 2014

Bredbandsstödet ska bidra till utökad informations- och kommunikationsteknik av bra kvalitet på landsbygden. Du kan söka stöd till investeringar i bredband med början under september 2014. Läs mer om detta på Jordbruksverkets webbplats.

Sök bredbandsstöd i ny e-tjänst

Från den 3 september kommer du att kunna söka stöd till bredband i en ny e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats. Med den nya e-tjänsten blir det enklare för dig att göra en korrekt ansökan jämfört med om du söker stöd via vanlig blankett. För att använda tjänsten behöver du en e-legitimation. Du kan läsa mer om e‑legitimation här.

Tänk på följande när ni vill ansöka om stöd:

Vill ni starta ett projekt och ansöka om stöd ska ni bilda en förening. Föreningen kan erhålla organisationsnummer från Bolagsverket. Följande saker behöver ni till ansökan:

  • Ge projektet ett namn och beskriv vad ni ska göra.
  • Ta fram kartunderlag för området som visar antalet fastigheter och fritidsboende samt sträckningen för bredbandet.
  • Beskriv vilka som ska genomföra projektet, deras roller och kompetenser.
  • Gör en budget och redogör för hur ni ska finansiera projektet.
  • Ange hur många i området som kommer att ansluta sig till bredbandet.

När ansökan är inskickad poängssätts den sedan utifrån fyra prioriteringar: Prioriterat geografiskt område, anslutningsgrad, antal möjliga anslutningar samt sökandens kunskap, kompetens och genomförandekapacitet. Handläggningen sker på Länsstyrelsen.

Du kan inte få något beslut förrän landsbygdsprogrammet är godkänt

Regeringen har beslutat om landsbygdsprogrammet och EU-kommissionen ska nu granska och godkänna detta. Mot bakgrund av detta tror vi att det svenska landsbygdsprogrammet kan börja gälla någon gång under våren 2015. Detta betyder att du kan påbörja ditt projekt när ansökan kommit in, men du gör det på egen risk eftersom det ännu inte finns några beslut. Först när du fått ett beslut kommer du att kunna söka utbetalning.

 

 

Kontakta oss

Gustaf Karlsson
Handläggare projektstöd
gustaf punkt karlsson snabela lansstyrelsen punkt se¤gustaf punkt karlsson snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349002
072-2347510
Jenny Lindgren
Handläggare projektstöd
jenny punkt lindgren snabela lansstyrelsen punkt se¤jenny punkt lindgren snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349029
072-5286920
Jan-Erik Boström
Handläggare bredbandsstöd
jan-erik punkt bostrom snabela lansstyrelsen punkt se¤jan-erik punkt bostrom snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349139
070-1860169
Ritha Jonsson
Näringslivsenheten
Ritha punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Ritha punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349030
070-2059868