Projektstöd

På Jordbruksverkets webbplats finns mer information om projektstöden:

Information om projektstöden på Jordbruksverkets webbplats

Har du frågor

Om du har frågor om företagsstöd kan du höra av dig till din länsstyrelse. Kontaktpersoner finner du här till höger.