Projektstöd 

Syftet med projektstöden är att öka tillgången till infrastruktur och service för lokalbefolkning, företag och besökande. Det ska också ge attraktiva natur-, fritids- och kulturmiljöer. Projektstöd kan sökas för investeringar där den gemensamma nyttan är stor men där enskilda har svårt att finansiera det själva. Nyttan av stödet ska också nå fler än de som söker stödet.

De flesta projektstöden är stöd till investeringar. Det kan till exempel vara att investera i bredband, att förbättra den småskaliga infrastrukturen på landsbygden och att investera i idrotts- och fritidsanläggningar samt samlingslokaler. Det kan också vara investeringar som ger möjligheter till rekreation för allmänheten och förbättra möjligheten till turism samt skapa och behålla service eller att ta tillvara och vårda natur- och kulthistoriska byggnader. De som kommer att kunna söka stöd är myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag

Aktuell öppningsplan

Projektstöd som går att söka redan nu:

Projektstöd som öppnar 22 oktober

  • Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur
  • Stöd till investeringar i service och fritid på landsbygden
  • Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation samt för turistinformation
  • Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

 Projektstöd som öppnar i januari 2016

  •  Projektstöd till samarbeten och pilotprojekt (flera olika områden)

Kontakta oss

Gustaf Karlsson
Handläggare projektstöd
gustaf punkt karlsson snabela lansstyrelsen punkt se¤gustaf punkt karlsson snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349002
072-2347510
Jenny Lindgren
Handläggare projektstöd
jenny punkt lindgren snabela lansstyrelsen punkt se¤jenny punkt lindgren snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349029
072-5286920
Jan-Erik Boström
Handläggare bredbandsstöd
jan-erik punkt bostrom snabela lansstyrelsen punkt se¤jan-erik punkt bostrom snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349139
070-1860169
Ritha Jonsson
Näringslivsenheten
Ritha punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Ritha punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349030
070-2059868