Lantbruk och landsbygd

Odlingslandskap i Styrnäs

Här hittar du information om hur du söker stöd och ersättning och om hur EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

" "

Sökbara bidrag och stöd

> Direktstöd, miljöersättningar, ekologisk produktion och regionala stöd

Direktstöden är gårdsstöd, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare och nötkreatursstöd. Dessutom finns miljöersättningar och stöd till ekologisk produktion för att stödja och uppmuntra lantbrukare att arbeta med miljömålen. Exempelvis stöd till betesmarker, slåtterängar och fäbodar, och stöd till ekologisk produktion/omställning till ekologisk produktion.

Det finns också regionala stöd (kompensationsstöd och nationellt stöd).

> Miljöinvesteringar (Landsbygdsprogrammet)

Stöd till miljöinvesteringar för åtgärder i vatten (våtmarker med mera), rovdjursstängsel samt engångsröjning av betesmarker.

> Projekt- och företagsstöd (Landsbygdsprogrammet)

Projektstöd till insatser som främjar näringsliv, jordbruk, turism, fritid, natur och kultur samt hembygdsgårdar. Även kompetensutvecklingsåtgärder och utbyggnad av bredband.

Företagsstöd till investeringar i egen verksamhet, exempelvis startstöd och investeringsstöd till lantbruks- och trädgårdsföretag, investeringar inom förädling, turism, förnybar energi, biogas med mera.

> Projektmedel till bredband - ansökningsperiod 11 april-11 juni 2017

> Här hittar du alla sökbara bidrag och stöd

 

" " 

 Nyhetsbrev

Landsbygden

Information om sökbara stöd, landsbygdsprogrammet och djurhållning för dig som är lantbrukare i länet.

> Prenumerera via RSS

> Läs tidigare nummer

Läget i Västernorrland

Nyheter inom utvecklingsområden som bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning.

> Prenumerera

> Läs tidigare nummer