Lantbruk och landsbygd

Odlingslandskap i Styrnäs

Här hittar du information om hur du söker stöd och ersättning och om hur EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik inklusive Landsbygdsprogrammet får genomslag på regional nivå. Det innebär att lantbruket ska bli konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart samtidigt som den ekologiska odlingen ökar och värdefulla natur- och kulturlandskap bevaras. En levande landsbygd innebär också att det finns alternativa sysselsättningar, god service och attraktiva boendemiljöer.

" "

 

 Nyhetsbrev

Landsbygden

Information om sökbara stöd, landsbygdsprogrammet och djurhållning för dig som är lantbrukare i länet.

> Prenumerera via RSS

> Läs tidigare nummer

Läget i Västernorrland

Nyheter inom utvecklingsområden som bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning.

> Prenumerera

> Läs tidigare nummer