Kontakta oss 

Välkommen till Länsstyrelsen Västernorrland!

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Receptionen är öppen klockan 08.00-16.00

Postadress

Länsstyrelsen Västernorrland

871 86 HÄRNÖSAND

Telefon

0611-34 90 00

Växeln är öppen klockan 07.30-16.30

Telefax

0611-34 93 72

E-post

vasternorrland@lansstyrelsen.se

Faktureringsadress

Länsstyrelsen Västernorrland

Box 333

871 27 HÄRNÖSAND

Märk fakturan med beställarens för- och efternamn.

Organisationsnummer

202100-2445

Plusgiro

35192-4  

Bankgiro

5050-0644  

Omvänd moms – byggmoms

Observera att Länsstyrelsen omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster. På faktura till Länsstyrelsen som gäller byggtjänster ska alltså omvänd moms tillämpas.