Kontakta oss 

Om Du vill kontakta Länsstyrelsen Västernorrland är du välkommen att besöka oss, skriva, ringa, faxa och skicka e-post.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling. Vi registrerar allmänna handlingar och sparar dem i vårt diarium.

Som myndighet är vi skyldiga att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen om de inte omfattas av sekretess. Vi lämnar i första hand ut handlingar elektroniskt om det inte finns hinder enligt personuppgiftslagen.

Telefonväxel: 0611-34 90 00.
Öppen vardagar klockan 7.30-16.30

Fax: 0611-34 93 72

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se

Postadress: 871 86 Härnösand

Besöksadress: Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19, Härnösand. Receptionen är öppen klockan 8-16

Faktureringsadress: Box 333, 871 27 Härnösand. (Märk fakturan med beställarens för- och efternamn)

Organisationsnummer: 202100-2445

Plusgiro: 35192-4  

Bankgiro: 5050-0644  

Omvänd moms – byggmoms

Observera att Länsstyrelsen omfattas av bestämmelserna som gäller omvänd skattskyldighet för byggtjänster. På faktura till Länsstyrelsen som gäller byggtjänster ska alltså omvänd moms tillämpas.

Teletal – för dig som behöver stöd vid telefonsamtal

Ring 020 - 22 11 44. Utomlands är telefonnumret 0046 - 8 21 11 19.

Öppettider:
Måndag - fredag öppet klockan 08:00-20:00.
Lördag – söndag, helgdag öppet klockan 12:00-16:00.

Läs mer på: http://www.teletal.se/

Tjänsten är kostnadsfri. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig:

  • Tolka otydligt tal och svåra ord
  • Ge stöd för minnet
  • Anteckna vad som sägs och skicka hem det till dig
  • Hjälper dig genom telefonväxlar
  • Är en trygghet och ett stöd för dig

Du behöver inget tillstånd för att ringa med Teletal. Du ringer med din fasta telefon eller mobil.