Utbildningsdag: Om språkets betydelse för arbetet med våldsutsatta

Välkommen till en utbildningsdag om språkets betydelse för arbetet med våldsutsatta.

Allan Wade, forskare och terapeut från Kanada, föreläser om språkets betydelse för samtal om våld och för rättsprocessen.

Allan kommer också att föreläsa om barn och unga som utsätts för våld, hur man talar med dem utifrån ett barnperspektiv. Barn är ju barn till både offer och förövare.

Utbildningen vänder sig till dig som kommer i kontakt med våldsutsatta för utredande och behandlande samtal inom socialtjänst, rättsväsende samt hälso- och sjukvård.

Tid: Onsdagen den 13 april, kl 9-15

Plats: Sigma, Universitetsbacken 1 i Härnösand

Antal platser: 160

Anmälan

Anmäl dig via länken Anmälningsformulär längre ner på sidan. Sista anmälningsdag är den 7 april 2016.

Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Program

9.00-9.20   Inledning 
9.20-12.00  

Språkets betydelse för rättsprocessen och samtalet om våld- Allan Wade 

12.00-13.00   Lunch på egen hand 
13.00-15.45  

Barn och ungdomar i våld

Allan Wade 

14.45-15.00  Avslutning

Bakgrund

Länsstyrelsen Västernorrland har regeringens uppdrag att stödja samordningen av insatser som syftar till att bland annat motverka mäns våld mot kvinnor och att barn bevittnar våld i Västernorrland.

En myndighetsgemensam länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer tagits fram i Västernorrland. Ett led i denna strategi är att erbjuda kompetensutveckling inom området och denna dag är en del av detta.

 

 Om Allan Wade

Allan Wade, Ph.D, lever och verkar som forskare och familjeterapeut vid Center for Response Based Practice, Vancouver Island, Kanada.

Allan Wade betonar språkets betydelse i bemötande både vad det gäller det terapeutiska samtalet men också vid målsägandeförhör och rättegång.

När det talas om övergrepp berörs sällan det motstånd som den brottsutsatte faktiskt gjorde. Istället framställs ofta våldet som en gemensam handling. Det ger en skev bild av hur våldet ser ut och lägger ansvar och skuld på den brottsutsatte.