Seminarier om jämställdhet under Almedalsveckan, Gotland

Praktiskt jämställdhetsarbete för ökad tillväxt i Sverige och EU

Från otydliga målbeskrivningar och krav till konkret handling  

Processtöd i jämställdhetsintegrering ESF Jämt bjuder in till aktivitet i Almedalen.

Tid: 4 juli, kl 10.00-11.30.

Plats: Donnerska husets trädgård, Visby.  

Hur ser den svenska modellen för jämställdhetsintegreringsarbetet ut och vilka resultat och effekter har ESF Jämt uppnått? På vilket sätt har ESF Jämt bidragit till regional tillväxt och hur kan jämställdhetspolitiken konkretiseras på verksamhets nivå?  

Medverkande: Elisabeth Krantz (regionchef Svenska ESF rådet Västsverige), Helena Österlind (konsult som tidigare arbetat med jämställdhetsfrågor inom kommun och Länsstyrelse) samt Bengt Nilsson (projektledare Gender Cop).

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/11053.

Vad kan landsbygden vinna på jämställdhet?

Landets 21 länsstyrelser arbetar för att de nationella målen för jämställdhets- och landsbygdspolitiken ska förverkligas i länen. Kom på vårt seminarium om hur ökad jämställdhet kan bidra till landsbygdens utveckling!

Tid: 4 juli, kl. 14:30-16:30.

Plats: Residensets trädgård, Visby, ingång från Korsgatan.

Inbjudan och program: Seminarium, Vad kan landsbygden vinna på jämställdhet?.