Västanåhöjden - långskägg och milsvid utsikt

Västanåhöjden är den högst belägna toppen inom Nätra fjällskog med 430 meter över havet. Härifrån har man milsvid utsikt över havsvikarna i öster och in mot det kulliga berglandskapet i väster. I området finns mer än 20 kilometer preparerade skidspår och flera fäbodstugor som står öppna.

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en grandominerad naturskogsmiljö. Syftet är också att trygga långskäggslavens förekomst. Syftet är även att, inom ramen för ovanstående syfte, underlätta och främja allmänhetens möjlighet till friluftsliv i området.

Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Långskägg.

Skog med långskägg

I början av 1990-talet upptäcktes i området en mycket stor förekomst av den akut hotade laven långskägg. Tidigare har skogen i reservatet påverkats av dimensionsavverkningar och fäboddrift. Granen dominerar och i de södra och östra sluttningarna är skogen reslig. På nord- och västsidorna är träden lägre och mera risiga. Här och var finns små surdrog eller fuktiga raviner. Runt toppen av Västanåhöjden är skogen glesare och bitvis av karg hällmarkskaraktär med små förkrympta tallar.

I reservatet växer även kambräken en liten, platt och relativt ovanlig ormbunke i denna del av landet. Bland hänsynskrävande, vedlevande svampar som påträffats kan nämnas stjärntagging och doftskinn. Letar du dig till Kornsjö-Stormyran i reservatets östra delar kan du ha turen att på någon av granarna stöta på ringlav, en annan hotad hänglav.

Av fåglar förekommer här typiska gammelskogsarter som tretåig hackspett, lavskrika, och tjäder.

Tretåig hackspett.

Fäbodstigar och skidspår

Trakten kring Nätra fjällskog är sedan länge ett omtyckt friluftsområde. Både vintertid och sommartid söker sig många människor hit upp för att njuta av den storslagna naturen. Vintertid finns ett flitigt använt spårsystem för skidor. Ett flertal stigar genomkorsar området och ett system av gamla fäbodstigar knyter samman fäbodplatserna inom det så kallade Nätra fjällskog. Mer information får du på Nätra Gif:s hemsida.

Öppna stugor

Strax utanför reservatets södra gräns ligger Västanåbodarna. Den ena stugan är en välrustad raststuga som är tillgänglig för allmänheten året om. Under vårvintern kan du köpa fika här på helgerna. Den andra stugan är en övernattningsstuga med två bäddar för fyra personer. Vedkamin finns och en kallkälla ligger på fäbodvallen.

Nära toppen av Västanåhöjden finns ett vindskydd. Från toppen har man en fantastisk utsikt och kan klara dagar se ända ut till kusten. Reservatet kan inte nås direkt med bil utan besökare får vandra från startstugan vid Hinnsjön i norr, alternativt från Skrikebodarna i söder.


 Fakta Västanåhöjden

Bildades: 1997, utökades 2010
Storlek: 261 hektar
Kommun: Örnsköldsvik
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Vägen från Bjästa mot Sidensjö och en knapp kilometer efter slalombacken i Bjästa tar du vägen mot Kornsjö, kör vidare söder om Kornsjösjön. I Bjällsta går en skogsbilväg in mot Hinnsjön och Nätra fjällskog. Väljer du att ta dig in söderifrån så tar du av från E4 vid Skulnäs och kör mot Fjällåkern. Före Långnässjön tar du av söderut mot Östmarkom.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationstavla, stigslinga, skidspår, vindskydd

Västanåhöjden

Get Microsoft Silverlight