Stockholmsgata - imponerande isälvskanjon

En vandring genom kanjonen Stockholmsgata är en hissnande vildmarksupplevelse. Här möter man bland annat upp till 40 meter lodräta bergväggar.

Bildningen av denna urbergskanjon skedde vid den senaste nedisningens slutskede för cirka 9 000 år sedan. Kanjonen är 1,5 kilometer lång och avslutas vid den trolska Uvtjärnen.

Syftet med reservatet är att i första hand bevara de geologiska bildningarna och omgivande vildmarkspräglad natur, samt att underlätta för allmänheten att besöka reservatet.

Reservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Isälvspåverkan

Stockholmsgata är en mäktig urbergkanjon på gränsen mellan Västernorrlands- och Västerbottens län. Den bildades av en isälv under istidens slut för då älven störtade i mäktiga vattenfall ned i en kanjon och gröpte ur berget i en svaghetszon. Vid flera tillfällen tömdes också uppdämda issjöar ut genom kanjonen. Spår av isälven märks på slipat berg och som löst material i ett delta söder om kanjonens mynning.

Sägnerna hävdar att namnet Stockholmsgata kommer från en jämförelse med de trånga gränderna i Gamla stan, och visst finns det likheter.

Stockholmsgata naturreservat.

Grottformationer

Norr om Uvtjärnen finns flera så kallade blockgrottor av olika storlek.  I kanjonens mitt finns en så kallad talusbrant med en fördjupning där is och snö kan ligga kvar ända in i juni. Kanjonens nordligaste del bjuder på nya blockgrottor. Området är bitvis svårframkomligt så var försiktig om du går utanför markerade stigar!

Jättegryta

En fyra meter djup jättegryta ligger strax öster om kanjonens norra ände. Den bildades när vattenströmmarna tvingade en sten att snurra runt och slipa sig ner i berget. Jättegrytans botten har en diameter på 5,3 meter och där finns bänkar att rasta vid.

 

Lappranunkel.

Hänglavsrik skog

Skogen är hänglavsrik med många arter skägg- och tagellavar. I den fuktiga kanjonbotten förekommer sällsynta arter som skuggblåslav, trådbrosklav och lappranunkel.

Lavskrika är vanlig i området och här finns också tretåig hackspett, tjäder och goda gnagarår tornfalk och pärluggla. Området är rikt på naturupplevelser och har du tur kanske du kan få se någon överflygande kungsörn eller spår av björn eller lodjur.


 Fakta Stockholmsgata

Bildades: 1982
Storlek: 148 hektar, varav 119 hektar i Åsele kommun i Västerbotten län
Kommun: Örnsköldsvik och Åsele
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Reservatet når du genom att ta av från väg 348 vid Solberg, även skyltat från vägkorset norr om Lägsta. Vid avtagsvägen till Stockholmsgata finns en vägvisare. Vid vägslutet vid vändplanen är det skyltat till reservatet. Från Västerbottenssidan är det skyltat från Åselevägen väg 557 vid Häggsjömon in mot Lakasjö, cirka fem kilometer delar vägen sig, ta vägen mot Lakasjö, gå tre kilometer längs den uppmärkta vandringsleden. Väljer du den andra vägen, tag till vänster mot Hedlunda över Storberget, då kan du åka bil ända fram till reservatsgränsen.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationstavla, stigslinga, vindskydd, grillplats, torrtoalett, övernattningsstuga.
Observera! Ta själv med ved från entréerna om du tänker elda på rastplatsen vid jättegrytan på västerbottenssidan.

Stockholmsgata

Get Microsoft Silverlight