Hörnsjön - naturskönt friluftsområde

Hörnsjön ligger inbäddad i skogen nära toppen av Varvsberget där du har en vacker utsikt över Örnsköldsvik och omgivande bygd. Genom sitt tätortsnära läge så brukas naturreservatet flitigt av allmänheten som strövområde och för rekreation.

Hörnsjön är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Örnsköldsviks kultur- och fFritidskontor. Syftet är att bevara ett naturskönt skogsområde med äldre skog och låta naturen utvecklas fritt, att säkerställa ett lättillgängligt tätortsnära friluftsområde för rekreation samt att bevara området som ett viktigt naturstudieobjekt för skolor och förskolor och att deras och allmänhetens tillgänglighet till området underlättas.

Välbesökt tätortsnära skog

Hörnsjöns naturreservat är ett naturskönt område mindre än en kilometer från stadskärnan. Den idylliska Hörnsjön ligger inbäddad i en skogsklädd gryta på Varvsbergets sluttning och är välbesökt både sommar och vinter.

Blandskogen i reservatet ger bra förutsättningar för naturupplevelser. På sikt kommer skogen att utvecklas till ett riktigt gammelskogsområde som genom sitt centrala läge kommer att utgör ett viktigt studie- och rekreationsobjekt för Ö-viksborna.

Vandring och skidåkning

Friluftsområdet är strövvänligt med elljusspår och stigar. På vintern prepareras det 3,3 kilometer långa elljusspåret för skidåkning och en slinga för rastning av hundar hålls öppen.

Från Hörnsjön går stigar via golfbanan ner till Veckefjärdens strand mellan Hörnett och Tvillingsta. På norra sidan av sjön finns en anslutningsstig upp till Varvsbergets topp. Där finns utsiktsplatser mot Örnsköldsvik och Själevads kyrka.

Strömstare.

Djurlivet

Fågellivet i Hörnsjön är rätt ordinärt med till exempel knipa, rödstjärt, rödhake, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, taltrast, sparvhök, duvhök, järpe och större hackspett. Ibland hörs berguven ropa under vårkvällarna. Under vintern kan strömstaren ses knixande i den öppna råken i sjöns västra ände.

Av däggdjur förekommer mård, hare, räv, rådjur och ibland under vintrarna ses också spår från lodjur i reservatet.


 Fakta Hörnsjön

Bildades: 1994
Storlek: 64 hektar
Kommun: Örnsköldsvik
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Hörnsjöns naturreservat ligger tätortsnära söder om Örnsköldsvik. Reservatet kan nås via stigar västerifrån från Tvillingsta, norrifrån från Varvsbergets topp, söderifrån från Hörnett eller från huvudentrén vid vattenverket.
Reservatskarta
Service: Parkering, informationsskyltar, stigslinga, skidspår, handikapptoalett, stigar anpassade för rörelsehindrade och synskadade, vindskydd

Hörnsjön

Get Microsoft Silverlight