Skallberget - grottor och utsikt

Skallberget reser sig 260 meter över havet och erbjuder en storslagen utsikt för den som följer stigen upp på berget. Här finns dessutom ett unikt grottsystem och djupa skrevor för den som vill och vågar. Stegar och plattformar underlättar för dig som vill besöka det 230 meter långa grottsystemet. Nyheter inför 2018 är en ny och mer tillgänglig entré, en ny stigslinga samt möjlighet att övernatta i stugan.

Reservatet bildades 2012 och är 59 hektar stort. Syftet med naturreservatet är att långsiktigt bevara en geologiskt värdefull naturmiljö och att bevara och tillgängliggöra ett för friluftsliv värdefullt område. Reservatet förvaltas av Örnsköldsviks kommun som regelbundet inspekterar anordningarna. Meddela gärna kommunen eller länsstyrelsen om du upptäcker brister!

Grottsystem

Skallbergsgrottan är en av landets längsta och mest lättillgängliga urbergsgrottor. Grottorna och skrevorna bildades för 7 000 – 8 000 år sedan då havets vågor slog in mot Skallberget, troligen genom vittring av diabasgångar. Landhöjningen lyfte med tiden grottorna långt ovanför kustlinjen.

Gideåbon Gustav Sjögren utforskade och gjorde grottorna tillgängliga för allmänheten från tidigt 1970-tal genom att förse dem med stegar. Nu har de gamla stegarna ersatts med nya moderna i den så kallade turistleden medan övriga grottor och gångar är utan hjälpmedel.

Att gå ned i grottorna förutsätter god fysik och att man inte har anlag för cellskräck. Fick- eller pannlampa är ett måste och helst också oömma kläder, handskar och hjälm! Den så kallade nedgångsskrevan är 70 meter lång, som mest cirka 24 meter djup och bitvis smal och trång. Det tar cirka en halvtimme att ta sig genom grottan om du gör det i maklig takt. Stegarna i nedgångsskrevan tas upp vintertid så att de inte skadas av is.

Det är endast huvudgrottan som är iordningställd för besökare. Övriga delar är inte lämpliga att besöka om man inte är kunnig grottforskare och klättrare!

Vill du se bilden över grottsystemet nedan i större format och kanske skriva ut den, klicka på denna pdf.  

 

Hällmarksskog

Skogen på Skallberget utgörs framför allt av glest bevuxna hällmarker med äldre, knotiga tallar. I sänkor finns inslag av mer örtrik flora och även äldre granskog. Även områden med större inslag av lövträd förekommer. Inom reservatet har påträffats ett fåtal träd med den hotade laven långskägg.

Stuga och rastplats

Uppe på berget finns en stuga som är öppen för besökare. Stugan är anpassad till övernattning via skiljevägg mellan "allrum" och sovsal. 6 sängplatser med madrasser finns samt kamin i samma rum. En cirka 500 meter lång stig leder dit från vägen.

Upp till huvudgrottan är det ytterligare cirka en halv kilometer. Nära huvudgrottan finns en rastplats med bänkar och eldstad. En skoterled passerar stugan och bergets utsiktstopp. Bakom stugan startar en ny stigslinga som löper österut.


 

Öppettider

 

15 juni-30 september

Vid öppningsdatum placeras nedgångstrappor ut.

Uthyrning av lampor och hjälmar samt försäljning av picknickkorgar sköts av Gideålivs, tel. 0663-400 50.

 Fakta Skallberget

Bildades: 2012                    Storlek: 59 hektar              Kommun: Örnsköldsvik Skyddsform: Naturreservat
Läge: Reservatet ligger drygt 3 mil norr om Örnsköldsvik i Gideå. 5,5 km norr om Ö-vik svänger du av E4:an mot Arnäs och Gideå. Efter ytterligare 17 km tar du vänster i korsningen vid flygplatsen och fortsätter mot Gideå ca 8 km. Ta till höger och kör västerut på nordsidan av Gissjön ytterligare 3 km så är du framme vid naturreservatets parkering. Reservatskarta
Service: Parkering, informationsskyltar, rastplats, stuga.

Skallberget

Get Microsoft Silverlight