Kungsörn

Förekomsten av häckande kungsörn bestäms genom att inventera boplatser. Alla kända revir och boplatser besöks under häckningssäsongen, 1 mars-15 september.
Kungsörn

Troliga häckningsområden besöks under mars och april för att dokumentera spelflygande örnar eller andra tecken på revirhävdande par. Påbörjad häckningen kan fastställas tidigast då fåglarna börjat ruva, vilket normalt sker i slutet av mars.

Alla bebodda boplatser besöks efter den 1 juni. Häckning redovisas antingen som lyckad, misslyckad, eller med okänt resultat. Häckning bedöms som lyckad om man sett minst en unge i boet efter 1 juni, eller en flygande örnunge inom reviret före 15 september.

Förekomst av kungsörn år 2004-2015

År      Revir   Lyckade häckningar  Antal ungar  Misslyckade häckningar 
 2015 63 19 19
 2014 57 13  15 
 2013 50 4
 2012 54  10 
 2011 53  15  22 
 2010 50 
 2009 47  3
 2008 52  17  21 
 2007 49  14  18 
 2006 48  16 
 2005 46  10  12 
 2004 46  14  18 

 (resultat av kungsörnsinventering 2004-2015)

Korta fakta om kungsörnen

Intensivaste
inventeringsperioden       
1 mars - 15 juli
Nationellt referensvärde Minst 150 häckande par                  
Mål för länet Fri utveckling
Revirstorlek Honor 80-250 km2
Hanar 600-700 km2
Kullstorlek 1-2 ungar                                             
Ungdödlighet Stor. Få ungar överlever till ett års ålder.

 Relaterad information

Naturvårdsverket

> Utbredning av kungsörn i Sverige

Kungsörn Sverige

> Fakta om kungsörnen

Artdatabanken

> Artfakta kungsörn

Rovdjursutredningen 2006

> Kungsörnens status och ekologi i Sverige 2006 (pdf)