Rovdjur 

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

Förvaltningen skyddar och begränsar

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn, och i länets förvaltningsplan beskrivs hur vi ska förvalta dem utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som till viss del orsakas av rovdjuren.

Kontakta oss

Gunnar Ledström
Gunnar punkt Ledstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunnar punkt Ledstrom snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349202
070-2748010
Lars Wiklund
Lars punkt Wiklund snabela lansstyrelsen punkt se¤Lars punkt Wiklund snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349290
073-2741378
Urban Östman
Urban punkt ostman snabela lansstyrelsen punkt se¤Urban punkt ostman snabela lansstyrelsen punkt se
0692-21123
070-1912245
Peter Nilsson
peter punkt nilsson snabela lansstyrelsen punkt se¤peter punkt nilsson snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349262
070-1902551

Har du ett akutärende?

Akuttelefonen är till för dig som vill nå Länsstyrelsen i ett brådskande ärende, till exempel om björnar upplevs som närgångna eller om dina tamdjur angripits av rovdjur.

Ring vår akuttelefon, telefon 072-529 66 59.