Rovdjur

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Målet är att djuren ska finnas i livskraftiga stammar, samtidigt som vi vill minimera de problem som de kan orsaka.

 

Förvaltningen skyddar och begränsar

 

Till de stora rovdjuren hör björn, varg, lodjur, järv och kungsörn, och i länets förvaltningsplan beskrivs hur vi ska förvalta dem utifrån resultaten av årliga inventeringar. Planen innehåller antals- och utbredningsmål för varje art, och vi beslutar om till exempel förebyggande åtgärder, skyddsjakt och licensjakt. Vi informerar också om de stora rovdjuren som förekommer i länet.

Länsstyrelsen har ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur och ska bevaka eventuell olaga jakt. Dessutom handlägger vi viltskadeärenden som till viss del orsakas av rovdjuren.

Rovdjur i Västernorrland

Länsstyrelsen inventerar regelbundet förekomsten av de fem stora rovdjuren som finns i Västnorrland.

> Björn

> Järv

> Kungsörn

> Lodjur

> Varg

Kontakta oss om du sett rovdjur

Kontakta oss så fort du kan om du har sett varg, järv, björn, lodjur och kungsörn eller om du sett spår av dem. Det är viktigt att du berättar vilken art det rör sig om, hur många djur du sett, var någonstans du gjorde observationen samt vilken dag och tid du gjorde observationen.

> Rapportera rovdjur

 Akut rovdjursärende?

Akuttelefonen är till för dig som vill nå länsstyrelsen i ett brådskande ärende, till exempel om björnar upplevs som närgångna eller om dina tamdjur angripits av rovdjur.

Ring vår akuttelefon, telefon 072-529 66 59.