Djurskydd

Alpackor

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet och arbetar med olika typer av tillstånd. Vi utför både förebyggande kontroller på lantbrukens djur och kontroller när vi får in en anmälan om att djur far illa.  

Djurskyddsarbete

Syftet med länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djur har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, om det ska säljas eller avlivas.

Djurförbud

Länsstyrelsen fattar även beslut om djurförbud, om någon exempelvis dömts för djurplågeri eller är uppenbart olämplig att ha hand om djur. Det är Jordbruksverket som har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete. Polisen verkställer våra beslut och ansvarar för hanteringen av djuren.

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska skötas. Lagen omfattar djur i fångenskap, såsom lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. Det finns även bestämmelser i djurskyddsförordningen, föreskrifter och allmänna råd. En grundläggande bestämmelse är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. Djur ska dessutom ha möjlighet leva så naturligt som möjligt.

Anmälan om att djur far illa

Känner du till att ett djur vanvårdas eller far illa? Då ska kontakta oss på länsstyrelsen. Läs mer om hur du gör en anmälan här >>

Är situationen är akut eller om det inte går att nå oss ska du istället kontakta Polisen på telefonnummer 114 14.

Observera att din anmälan måste gälla djur och djurhållare i Västernorrlands län!  

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har endast kontroll över djurskyddet i Västernorrland. För anmälan som gäller djur och djurhållare i andra län, var snäll och kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet. Kontaktuppgifter till respektive länsstyrelse hittar du här: Länsstyrelserna i Sverige.

 

 

Kontakta oss

Har du frågor som rör djur, djurskydd eller vill anmäla att djur far illa kan du ringa oss på vår servicetelefon:

0611-34 91 78
Måndag-fredag: 09.00-12.00

E-post:
Djurskydd Västernorrland

Fax:
0611-34 93 72

 Vill du vara anonym vid en anmälan?

Kom ihåg att om du skickar ett brev eller ett e-mail till oss, där ditt namn framgår, så kommer din anmälan inte att vara anonym, eftersom allt som inkommer till länsstyrelsen diarieförs och blir allmän handling. Detta gäller också om du väljer att skicka ett meddelande via formuläret "Skicka meddelande" till höger på sidan.

Vill du vara anonym är det enklast att du:

  • ringer till oss anonymt
  • skickar ett brev anonymt

Om du ringer till oss så ska du alltså inte berätta vad du heter utan säga att du vill vara anonym. Kontaktuppgifter hittar du ovan.

Har du hittat ett djur som verkar borttappat eller övergivet?

Information om upphittade djur>>

Kontakta polisen>>