Djurskydd 

Alpackor
Foto: Oskar Norrgrann

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet.

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Djurskyddskontroller

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Det övergripande syftet med Länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen via servicetelefonen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Kontakta oss

djurskydd västernorrland
djurskydd punkt vasternorrland snabela lansstyrelsen punkt se¤djurskydd punkt vasternorrland snabela lansstyrelsen punkt se
Antti Rautalinko
Antti punkt Rautalinko snabela lansstyrelsen punkt se¤Antti punkt Rautalinko snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349254
0732746144
Helén Löfblad
Länsveterinär
helen punkt lofblad snabela lansstyrelsen punkt se¤helen punkt lofblad snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349198
070-6294190

Anmälan om brister i djurhållning

Servicetelefon:

0611-34 91 78

 

Måndag-fredag 09.00-12.00

Fax 0611-34 93 72

Vill du vara anonym vid en anmälan?

Kom ihåg att om du skickar ett brev eller ett e-mail till oss, där ditt namn framgår, så kommer din anmälan inte att vara anonym, eftersom allt som inkommer till länsstyrelsen diarieförs och blir allmän handling. Detta gäller också om du väljer att skicka ett meddelande via formuläret "Skicka meddelande" till höger på sidan.

Vill du vara anonym är det enklast att du:

  • ringer till oss anonymt
  • skickar ett brev anonymt

Om du ringer till oss så ska du alltså inte berätta vad du heter utan säga att du vill vara anonym. Kontaktuppgifter hittar du ovan.