Ingrepp i fornlämning 

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning

Kontakta oss

Pia Nykvist
Handläggare fornlämningsärenden
Pia punkt Nykvist snabela lansstyrelsen punkt se¤Pia punkt Nykvist snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349277
070-1917687

Beställ blankett

Du som inte har möjlighet att skriva ut blanketten själv kan istället beställa den blankett du vill ha och få den hemskickad i pappersformat. Ange i e-postbeställningen:

  • vilken blankett du vill beställa
  • ditt för- och efternamn
  • din fullständiga adress

Beställ blankett