Företagsstöd

Har du ett företag och vill investera i byggnader, maskiner eller utrustningar kan söka företagsstöd hos länsstyrelsen. Du kan även få stöd för produktutveckling och marknadsföring.

Varje år får länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Vi beviljar stöd till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. 

Stöden kan användas till investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.  

Sök företagsstöd via e-tjänsten Min ansökan

Du som har bankID kan söka företagsstöd elektroniskt vi Min Ansökan. Klicka på länken nedan för att komma till e-tjänsten.

> Min Ansökan

Länsstyrelsens olika företagsstöd

Regionala företagsstöd

Till företag i länet, men inte jordbruksföretag.

> Läs mer om regionala företagsstöd

Landsbygdsprogrammet

Nationella och EU-pengar för regional utveckling. Till jordbruksföretag och andra företag. 

> Läs mer om landsbygdsutveckling

Kommersiell service

Syfte att uppnå en god servicenivå i gles- och landsbygd. Till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar där avståndet bedöms som långt till närmaste serviceanläggning.

> Läs mer om kommersiell service

Innovationer

Nya lösningar/uppfinningar som inte redan finns på marknaden.

> Läs mer om innovationsbidrag

 

 

Beställ blankett

Du som inte har möjlighet att skriva ut blanketten själv kan istället beställa den blankett du vill ha och få den hemskickad i pappersformat. Ange i e-postbeställningen:

  • vilken blankett du vill beställa
  • ditt för- och efternamn
  • din fullständiga adress

Beställ blankett