Företagsstöd

Har du ett företag och vill investera i byggnader, maskiner eller utrustningar kan du söka företagsstöd hos länsstyrelsen. Du kan även få stöd för produktutveckling och marknadsföring.

Varje år får länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Vi beviljar stöd till företag som skapar varaktig sysselsättning, bedöms få långsiktig lönsamhet och bedrivs på marknadsmässiga villkor. 

Stöden kan användas till investeringar, marknadsföring och utbildning i små och medelstora företag.

Sök företagsstöd i Landsbygdsprogrammet via e-tjänsten Mina sidor

Du som har e-legitimation kan söka företagsstöd elektroniskt via Mina sidor hos Jordbruksverket. Klicka på länken nedan för att komma till e-tjänsten.

> Mina sidor, Jordbruksverket

 

Företagsstöd som länsstyrelsen hanterar

  • Landsbygdsprogrammet: Nationella och EU-pengar för regional utveckling. Till jordbruksföretag och andra företag.
    > Läs mer
         
  • Kommersiell service: Syfte att uppnå en god servicenivå i gles- och landsbygd. Projektstöd för investeringar som leder till bättre tillgång till service på landsbygden
    > Läs mer

Företagsstöd som beslutas av Landstinget Västernorrland

Från och med den 1 januari 2017 beslutas följande företagsstöd av Landstinget Västernorrland:

 

 

 Content Editor

​Har du frågor om en specifik ansökan du gjort eller undrar hur formulären ska användas kontakta din lokala länsstyrelse, kontaktuppgifter till länsstyrelserna.

Mer information om användningen av våra e-tjänster finns här.  

För tekniska problem eller andra frågor som rör webbplatsen kontakta supporten.

Supportens öppettider är:

Måndag–fredag kl 7.30–16.30

Telefon: 01022 30 303
Support via e-post