Fiskerinäring

För utsättande och utsträckning av fast fiskeredskap behöver du tillstånd av länsstyrelsen. Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka.

Fiskredskapets utsträckning ska anges i antal meter från strandlinjen till den plats där redskapet slutar i havet, även om redskapet inte placeras ända inne vid land.

Redskapets plats är den punkt på strandlinjen från vilken position och utsträckningsriktning ska anges. Redskapets plats beskrivs i text.

Fiskredskapet ska ritas in på en kopia av sjökort eller ekonomisk karta 1:10 000 och bifogas ansökan.

> Läs mer om fiskerinäring

 

Beställ blankett

Du som inte har möjlighet att skriva ut blanketten själv kan istället beställa den blankett du vill ha och få den hemskickad i pappersformat. Ange i e-postbeställningen:

  • vilken blankett du vill beställa
  • ditt för- och efternamn
  • din fullständiga adress

Beställ blankett