Hantering av kemikalier 

Försäljning och privat hantering av vissa farliga kemikaliska produkter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Här får du information om hur du gör för att söka tillstånd för att hantera särskilt farliga kemiska produkter.

Gå till ansökan om tillstånd att få hantera eller överlåta särskilt farliga kemiska produkter.

För yrkesmässig överlåtelse, till exempel försäljning, samt privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter krävs tillstånd från Länsstyrelsen.

Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs och gäller i högst fem år.

Vem kan ansöka?

Tillstånd för privat hantering får bara ges till den som har fyllt 18 år och som behöver produkterna för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.

Vad kostar det?

Innan Länsstyrelsen gör tillståndsprövningen ska en avgift vara betald. Om du skickar din ansökan via Internet får du uppgifter om kontonummer i bekräftelsen direkt efter att du har skickat in din ansökan. Om du väljer att skriva ut din ansökan ser du uppgifter om kontonummer på utskriften.

Avgifterna är följande;

 • Yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter: 2 300 kronor
 • Privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter: 700 kronor

Utöver firmanamn, märk avin med ordet kemikalietillstånd och VHT 561.

Undantag från krav på tillstånd

Tillståndskrav gäller inte yrkesmässig överlåtelse från den som har rätt att driva detaljhandel med läkemedel till konsument (enligt 2 kap 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel), eller produkter som omfattas av livsmedelslagen (2006:804), läkemedelslagen (1992:859) eller lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805).

Utöver detta får följande produkter överlåtas och hanteras utan tillstånd:

 • natrium- och kaliumhydroxid
 • kromater
 • stenkolstjära
 • explosiva varor
 • flussmedel
 • konstnärsfärger i pastaform
 • eldningsoljor
 • ammoniakgas avsedd som kylmedel i kylsystem för fritidsbåtar

För privat hantering av metanol behövs inget tillstånd, men däremot för att överlåta metanol.

Dokument som ska bifogas vid ansökan om yrkesmässig överlåtelse

 • Säkerhetsdatablad

Dokument som kan bifogas vid ansökan om privat hantering

 • Intyg/betyg som styrker din kunskap om kemikaliehantering

Skicka in din ansökan

Du kan skicka in din ansökan och bifoga dokumenten elektroniskt eller skriva ut den och skicka den i pappersform med nödvändiga tillhörande dokument.

Kontakta oss

Mattias Entall
Miljöhandläggare
Miljöskyddsenheten
Mattias punkt Entall snabela lansstyrelsen punkt se¤Mattias punkt Entall snabela lansstyrelsen punkt se
0611-349233

Support för e-tjänst

Supportens öppettider

 

Måndag - fredag 08.00-16.00

Telefon: 010-22 30 303