Anläggning för offentlig förevisning av djur

Om du har en anläggning och vill visa upp djur för allmänheten behöver söka tillstånd hos länsstyrelsen. Här hittar du ansökningsblanketter och instruktioner hur du ska fylla din ansökan.

Bifoga följande till ansökan:

 • En beskrivning, i korta ordalag, av anläggningens inriktning och syfte (djurpark, stadspark, djurpark kombinerad med nöjespark, terrarium, eller dylikt).
 • En karta som visar anläggningens geografiska läge.
 • En situationsplan, med inritade numrerade hägn och angivande av kvadratmetermått för respektive djurslag samt gångvägar för publiken. Ange också kortfattat hägnens karaktär (naturtyp, nivåskillnader). Ange eventuellt bakhägn eller andra reservutrymmen för djur. Samtliga ritningar ska vara skalenliga.
 • En detaljerad planritning samt beskrivning av bland annat markmaterial, ventilation, vatten, avlopp, uppvärmning, gödselhantering och belysning. Sektionsplan på byggnader. Detta gäller samtliga byggnader för djur inom anläggningen (även eventuellt vindskydd). Ange kvadratmetermått och i förekommande fall även höjdmått för varje djurslag.
 • Ange utrymme för foderberedning och -lagring.
 • En översiktlig beskrivning av hur djuren förvaras under tid som anläggningen inte är öppen för besökare (särskild vinterförvaring?).
 • Dammanläggning, där djur hålls, inom parken: ange mått och uppgift om genomflöde och/eller vattenrening.
 • Protokoll från miljönämnden (eller motsvarande) som visar att nämnden godkänt anläggningens lokalisering från miljöskyddssynpunkt.
 • Fåglar: ange inredning i aviarier/voljärer (vindskydd, häckningsplatser, eventuella sittpinnar). Ange om det finns vägg som är fri från insyn. Ange om det finns inomhusutrymme för vinterförvaring (krävs endast för vissa fågelarter) och hur stort detta är. För fåglar som ej är stationära i kallt klimat: ange om det finns uppvärmd vilo-, vatten- och foderplats.
 • Kräl- och groddjur, fiskar: Ange bottenmaterial och inredning i terrariet/akvariet. Ange om det finns vägg som är fri från insyn.

> Läs mer om offentlig förevisning av djur 

 

Beställ blankett

Du som inte har möjlighet att skriva ut blanketten själv kan istället beställa den blankett du vill ha och få den hemskickad i pappersformat. Ange i e-postbeställningen:

 • vilken blankett du vill beställa
 • ditt för- och efternamn
 • din fullständiga adress

Beställ blankett