Publikationer 

I publikationsarkivet kan du söka bland våra olika publikationer och ladda ner eller beställa de du är intresserad av.

Du kan också söka efter ämnesområde, år och typ av publikation i rutorna till höger.

Klicka på rubrikerna för att få mer information om publikationen, eller ladda ner den direkt från träfflistan. Filer öppnas i nytt fönster.

Din sökning gav 466 träffar
 • Handlingsplan: Transportinfrastruktur

  Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för Västernorrland 2011-2020 pekar ut länets gemensamma färdriktning. I syfte att omsätta den regionala utvecklingsstrategin i handling anger denna handlingsplan ett antal områden och aktiviteter kopplat till tillgänglighet och transportinfrastruktur för att nå uppsatta mål till år 2020. Processen med att ta fram en handlingsplan för transportinfrastruktur ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Handlingsplan: Transportinfrastruktur (416 kB)

 • Landsbygden nr 7 oktober 2015

  I nummer 7 av landsbygden 2015 kan du läsa om:

  • Minimera risken med för tidig
  betäckning
  • Gårdsstödet
  • Kompensationsstödet
  • Ändra i ansökan
  • Förändrade block?
  • En dag på arealkontroll
  • Har du djur som inte går att märka?
  • Höstlåsbräken - en sällsynt växt
  • Ökade krav på dokumentation inom
  ekologisk produktion
  • Hjälp Ortolansparven
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Landsbygden nr 7 oktober 2015 (706 kB)

 • Landsbygden nr 6 september 2015

  Information från Näringslivsenheten och Enheten för jordbrukarstöd och veterinär.

  I nummer 6 av landsbygden 2015 kan du läsa om:
  • Tufft läge för mjölken
  • Snart dags att stalla in djuren
  • Färre men återkommande fel vid fältkontroller
  • Rådgivning med nytta för företages ekonomi och miljö
  • Förhandsansökningar i nya landsbygdsprogrammet
  • Stöd till bredband
  • Tydligare KRAV-regler
  • ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  Landsbygden nummer 6 (1 MB)

 • Forntid i Västernorrlands län

  Under åren 2006-2008 deltog författaren i det s.k. Access-projektet på Länsmuseet Västernorrland med syfte att tillgängliggöra kulturhistoriskt material.
  Uppdraget var att leta fram kulturhistoriska rapporter och sätta samman ett register över dessa. Rapporterna skulle sedan skannas och tillgängliggöras. Rapporterna skulle sedan gås igenom och fakta skulle extraheras och föras in i en databas. ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Forntid i Västernorrlands län (12 MB)

 • Klimatanpassning i Västernorrland – augusti 2015

  Prenumerera på nyhetsbrevet och få information om bland annat de åtgärder som finns i handlingsplanen för klimatanpassning. Nyhetsbrevet ska bidra till arbetet för att skapa ett robust Västernorrland som anpassar sig till de konsekvenser och tar hand om de fördelar ett förändrat klimat för med sig. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Klimatanpassning i Västernorrland – augusti 2015

  Prenumerera >>

 • Läget i Västernorrland – juni 2015

  Ett nyhetsbrev från Enheten för regional utveckling som tar upp nyheter inom ett antal utvecklingsområden; bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Pressrum, Vårt uppdrag

  Läget i Västernorrland – juni 2015

  Prenumerera >>

 • Makrofytinventering i naturreservatet Salen - En inventering av arter i naturreservatet Salens vatten 2014

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrlands län genomförde Calluna AB under september 2014 vegetationskarteringar i naturreservatet Salen. Uppdraget utgjordes av två delar, snorkelinventering i Salen-lagunen och i Tjockholmsviken samt dykinventering i den yttre delen av reservatet.

  I de skyddade vikarna i Salen och Tjockholmsviken förekom mycket täta bestånd av makrovegetation som exempelvis ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Makrofytinventering i naturreservatet Salen (2 MB)

 • Skyddsnätverk för boreal skog i Västerbottens och Västernorrlands län-delrapport juni 2015

  Rapporten är en delredovisning av arbetet med att ta fram kunskapsunderlag till stöd för pågående områdesskydd och de regionala handlingsplanerna för grön infrastruktur. Genom värdetrakts- och nätverksanalyser har en rumslig modell skapats till stöd för arbetet med att försöka åstadkomma funktionella skyddsnätverk för boreal skog.

  Arbetet har bedrivits i samarbete mellan Länsstyrelserna i Vä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål

  Skyddsnätverk boreal skog webb (4 MB)

 • Arbetsmarknadsläget Västernorrland Q1 2015

  Antalet medborgare i Västernorrland har under lång tid blivit allt färre, men nu vänder det. Tack vare våra nyanlända är vi nu ca 243 tusen personer i länet, ca 2,5 procent av Sveriges befolkning. Vi har bra näringslivsstruktur med företag som har tillväxtvilja och god nationell konkurrenskraft. Företagskonkurserna blir färre och andelen sysselsatta ökar Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län, Q1-2015 (2 MB)

 • Landsbygden nr 5 juni 2015

  Information från Näringslivsenheten och Enheten för jordbrukarstöd och veterinär.

  I nummer 5 av landsbygden 2015 kan du bland annat läsa om:
  • Sista ansökningsdag för SAM-ansökan har passerat. Du som missat att lämna in eller behöver ändra din ansökan, läs om hur du går till väga.
  • Snart är betessäsongen här och innan du släpper ut dina djur på betet behöver du se över stängslen och betes ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygden nr 5 2015 (870 kB)

  Beställ publikation

 • Skoglig naturvärdesinventering - av ett urval hällmarker längs Västernorrlands läns kust

  Stora delar av Västernorrlands kustområden domineras av öppna hällmarker, en naturtyp som överlag är dåligt dokumenterad vad gäller naturvärden. Vi känner dock till att det här är områden som ofta undgått mänsklig exploatering, och som idag utgör viktiga livsmiljöer för många växt- och djurarter. Ett sådant exempel är den starkt hotade jättepraktbaggen. En tre centimeter lång värmeälskande skalba ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Skoglig naturvärdesinventering - av ett urval hällmarker (3 MB)

 • Life Taiga

  Life+ Taiga är ett EU-projekt för att bevara den biologiska
  mångfalden genom naturbränningar.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Skyddad natur, EU och internationellt

  Life Taiga broschyr 2015 (3 MB)

 • Presentationer från seminarium om energieffektivisering den 18 maj 2015

  På seminariedagen den 18 maj presenterade landsting och kommuner sina strategier kring energieffektivisering i länet.
  Nedan finns seminariets presentationer samlade.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Seminarium 150518 Örnsköldsvik (1 MB)

  Beställarstöd Energitjänster P.K (575 kB)

  Drakfastigheter (2 MB)

  Energikontoret (192 kB)

  Härnösandshus (2 MB)

  Krambo (302 kB)

  Landstingsfastigheter (3 MB)

  Länsstyrelsen (344 kB)

  Mitthem (1 MB)

  Timrå (288 kB)

  Totalmetodiken & energibesparing (1 MB)

 • Årsredovisning 2014 i korthet — Länsstyrelsen Västernorrland

  Länsstyrelsen Västernorrland är en av Sveriges mest mångsidiga myndigheter. Vi arbetar inom ansvarsområden som sträcker sig över alla delar i samhället. Förutom frågor som rör rennäring har vi i Västernorrland alla typer av uppdrag som en länsstyrelse kan ha. Det innebär att vi arbetar med allt från kontroller och förvaltningsföreskrifter till krisberedskap, kulturminnen och jämställdhetsintegrer ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Årsrapport 2014 i korthet - Västernorrland (536 kB)

 • Landsbygden nr 4 maj 2015

  Information från Näringslivsenheten och Enheten för jordbrukarstöd och veterinär.

  I nummer 4 av landsbygden 2015 kan du läsa om:
  • SAM ansökan, tips hur du väljer rätt gröda och stöd.
  • Kontrollverksamheten pågår året om men blir extra intensiv under sommaren och hösten. De nya stöden innebär också nyheter i hur kontrollerna genomförs.
  • Planerar du att bygga nytt? Läs om spåren efter vår ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Landsbygden nummer 4 maj 2015 (587 kB)

 • Kvinnor och män i Västernorrland 2015

  Nu finns ny sammanställning över hur jämställdheten har utvecklats i Västernorrland sedan 2009. Statistiken har en koppling till de nationella jämställdhetspolitiska målen som riksdagen antog 2006.

  Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Till detta finns fyra delmål om makt och inflytande, ekonomisk jäm ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Om länet

  Kvinnor och män i Västernorrland 2015 (2 MB)

 • Landsbygden nr 3 april 2015

  Information från Näringslivsenheten och Enheten för jordbrukarstöd och veterinär. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Landsbygden nr 3 april 2015 (638 kB)

 • Vägledning för naturvårdsbränning i statligt skyddade områden i Västernorrlands län 2015-2021

  För att ge arter knutna till brandpåverkade skogar förutsättningar för långsiktig överlevnad, har länsstyrelsen ett ansvar att upprätthålla brandprägeln i vissa skyddade områden. Länsstyrelsen har därför tagit fram en vägledning kring vilken inriktning naturvårdsbränning i skyddade områden i länet bör ha för att uppnå de biologiska mål som finns i respektive område.

  Denna vägledning riktar si ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  2015-branningsstrategi-2015-2021 (2 MB)

 • Handlingsplan: Företagande och entreprenörskap

  Den regionala utvecklingsstrategin för Västernorrland 2011-2020 pekar ut länets gemensamma färdriktning. Denna handlingsplan anger aktiviteter kopplat till strategins mål som rör företagande och entreprenörskap. Under de närmaste två åren kommer handlingsplanen att ge inriktningen på arbetet i länet och vara ett viktigt verktyg för länsstyrelsens prioriteringar av projektansökningar inom företaga ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  Handlingsplan: Företagande och entreprenörskap (595 kB)

 • Fria eller fälla: En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

  Riksantikvarieämbetet har i samarbete med Naturvårdsverket, Trafikverket, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, Sveriges lantbruksuniversitet och länsstyrelserna tagit fram en gemensam vägledning för att underlätta arbetet med träd i offentliga miljöer. Arbetet påbörjades i början av 2012 och slutfördes i december ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landskapsvård

  Beställ publikation