Stöd för byggande av bredband inom Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet ger möjlighet till projektstöd för att anlägga bredband i områden där det idag inte finns något marknadsintresse för att etablera bredbandsnät. Det är möjligt att få projektstöd för bredband vid nyanläggning, uppgradering av befintligt bredband samt förberedande åtgärder i form av tomrör för fiberdragning.

Läs mer om landsbygdsprogrammet

Marknadsanalys

I samband med din ansökan så måste du göra en marknadsanalys för att bland annat visa hur tillgången på bredband ser ut i ditt område.

Ansökan och mer information

Mer information finns på Jordbruksverkets webbsida.

 

Bredbandsansökningar inom landsbygdsprogrammet 2016

  
  
  
Ansökan Skellefteå 3 Renfors, Sidbergsliden, Burträsk-Gammelbyn.pdfAnsökan Skellefteå 3 Renfors, Sidbergsliden, Burträsk-GammelbynBjörkman Elisabeth
Ansökan Skellefteå 5 Önnesmark.pdfAnsökan Skellefteå 5 ÖnnesmarkBjörkman Elisabeth
IT Västerbotten är länets samordnande aktör på bredbandsområdet. Mer information om utbyggnadsläge, upphandlingar m.m. rapporteras på deras webbsida