Stöd för byggande av bredband inom Landsbygdsprogrammet

Nu öppnar vi en ny beslutsomgång för stöd till att bygga ut bredband på landsbygden i Västerbotten. Stödet ges inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2014-2020. I denna omgång kan du ansöka mellan 3 januari - 31 mars 2018.

Landsbygdsprogrammet ger möjlighet till projektstöd för att anlägga bredband i områden där det idag inte finns något marknadsintresse för att etablera bredbandsnät. Det är möjligt att få projektstöd för bredband vid nyanläggning, uppgradering av befintligt bredband samt förberedande åtgärder i form av tomrör för fiberdragning.

 

För att komma med i beslutsomgången ska ansökan ha kommit in via Mina sidor på Jordbruksverket senast den 31 mars 2018. Efter det handlägger Länsstyrelsen er ansökan. Stöd kan lämnas till områden där marknadens aktörer inte planerar att bygga bredband på kommersiella grunder. Efter sista ansökningsdatum publicerar därför Länsstyrelsen alla kartor över de områden som ingår i beslutsomgången på vår webbplats för ett offentligt samråd med marknaden.

Offentligt samråd 

Inom följande områden planeras utbyggnad med hjälp av stöd. Har ni ett intresse av att bygga i dessa områden utan stöd, vänligen kontakta Länsstyrelsen.

Algovik, Svartbäcken, Pärlström och Sörstrand Åsele kommun.jpg 

 Området: Algovik, Svartbäcken, Pärlström och Sörstrand Åsele kommun

Onskanas och Alskanas i Bjurholms kommun.jpg

Området: Önskanäs och Älskanäs i Bjurholms kommun

Norra Nyby Bjurholms kommun.jpg 

Området: Norra Nyby, Bjurholms kommun

Vilhelmina kommun.jpg

Området: Borkan, Matsdal, Bäsksjö, Svannäs i Vilhelmina kommun.pdf

Mala kommun.jpg

Område: Malå kommun

Vem kan söka?

Den som söker stödet ska vara en juridisk person. Det betyder att alla typer av föreningar, organisationer, företag, kommuner och andra myndigheter kan ansöka om stödet. En privatperson eller en enskild firma kan inte söka detta stöd.

Så här mycket kan ett projekt få i stöd

I Västerbottens län ges stöd med 70 procent av stödberättigade kostnader.

Prioriteringar

Länsstyrelsen Västerbotten tillämpar beslutsomgångar för beslut om stöd till bredband. Inför beslut prioriterar vi ansökningar genom urvalskriterier som är lika för hela landet.

  • Hög anslutningsgrad
  • Antal möjliga anslutningar
  • Kunskap, kompetens och genomförandekapacitet

Regler och villkor för stödet

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/bredband/villkorforbredbandsstodet.4.44141f7315158c431c5b9202.html

 

Vid frågor kontakta

Maria Larsson, 010 -225 45 04

maria.u.larsson@lansstyrelsen.se