Länsstyrelsens vision

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Vi är öppna för människors behov, idéer och verksamheter
Vi förenar statliga intressen med regionala mål
Vi vårdar och tar till vara vår natur och miljö
Vi medverkar till goda ekonomiska förutsättningar
Vi arbetar för att människor ska trivas och utvecklas i ett samhälle som är tryggt och ger livskvalitet

Genom kunskap, samverkan och service gör vi det hållbara möjligt.

Länsstyrelsen ska bidra till att skapa det hållbara samhället. Vi ska göra det tillsammans och utifrån de förutsättningar vi har inom alla våra verksamhetsområden.

Både nationella och regionala mål ska få genomslag i Västerbotten. Vi ska se till att länet utvecklas och blir en hållbar region i framkant.

Tillsammans ska vi på Länsstyrelsen Västerbotten göra det hållbara möjligt, både nu och för framtiden. Vi är engagerade, ser möjligheterna och har driv i verksamheten.

 

Vad gör Länsstyrelsen egentligen? Här hittar du lättläst information om oss.