Strömbäck-Kont

Strömbäck Kont, som är Umeå kommuns egna reservat, förknippas nog av de flesta med solvarma klippor längst ut mot havet, eller med Simphamns sandstrand, som förutom badplats också har en skyddad hamn för fritidsbåtar.
Klippstrand vid Strömbäck-Kont. ett barn sitter i barnvagn och skådar med kikare

Ovanlig gultåtel och labradorit

Reservatet har mycket att bjuda på. Sök efter grottan på Våtöberget och passa samtidigt på att plocka bär och svamp. Är du geologiskt intresserad finns här spår efter inlandsisen, såsom isräffl or och klapperstensfält.

Vid sjön Hatten finns de ovanliga bergarterna gabbro, anortosit och labradorit. Bland stenblocken vid stränderna lyser fackelblomster tillsammans med gultåtel. I sjön Hatten kan du hitta trubbnate och bitterpilört. Fågellivet är rikt med knipor, storskrake och storlom.

Varm choklad och korvgrillning

Även på vintern har Strömbäck-Kont sin tjusning med pimpelfi ske och skidåkning eller varför inte bara med en kopp varm choklad och korvgrillning. Förutom de många stigarna finns rullstolsanpassade leder, vilket gör det lätt att ta sig till någon av de fina grillplatserna. Ved finns tillgänglig vid flera av dem, så även utedass och tältplatser.

Skydd

Strömbäck- Kont har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett kommunalt naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarande-planen i högerspalten kan du ta reda på varför just Strömbäck- Kont är skyddat genom Natura 2000. 

 

 Vidare läsning

 Fakta Strömbäck- Kont

Bildat: 1978, 1995
Storlek: 489 ha
Kommun: Umeå
Skyddsform: Kommunalt reservat, Natura 2000
Hitta: Från E4 söder om Umeå svänger du mot Norrmjöle. Efter 18 km, i Sörböle, svänger du vänster mot Flakaskär. Här finns två parkeringsplatser. Alternativt sväng vänster strax söder om Strömbäck och promenera den tre kilomerter långa stigen mot havet.