Bjuröklubb

Redan Olaus Magnus förundrades över Bjuröklubb. Det var på 1500-talet, men det finns skäl till förundran än i dag. På Bjuröklubb möter en rik natur Bottenvikskustens spännande kulturhistoria.

Naturen på Bjuröklubb

Klubben steg upp ur havet för 4 000 år sedan. Hela Bjuröklubb består av slipade berghällar täckta av vågspolad sten, bitvis av stora fält med klappersten. Vindpinade, knotiga tallar och granar växer mellan klipporna och på ständerna finns gråalsnår med vänderot, älggräs och gultåtel.

Den natursköna halvön Bjurön är den östligaste delen av Västerbotten och en perfekt plats för att titta på sträckande fåglar. Från fyrplatsen och Grundskatan har du god utsikt och kan se förbiflygande fåglar som små- och storlom, sjöorre och alfågel eller flera tusen bofinkar, trastar och lärkor. Bästa tiden för skådning är från mitten av april till slutet av maj.  

Sanddynerna på Storsand

Sandyner, stränder, klippor och det öppna havet vid Bjuröklubb påminner på många sätt om fjällhedens öppna landskap. När Norrlands entomologiska förening 2004 undersökte insektsfaunan fann man till sin förvåning berghumlan, som annars finns i fjällen och som aldrig tidigare hittats i något av kustlandskapen. Den ovanliga klöverhumlan hittades på blommande strandvial. Gammelskogen, strandsnåren, hällkaren och de stora sanddynerna inom naturreservatet är viktiga för många ovanliga insektsarter. 

Den gamla fyrmästarbostaden

Välskyltade stigar vid fyren

I närheten av fyrplatsen kan man passa på att lära sig mer om de tomtningar, enkla tältgrunder, som finns kvar efter medeltidens säljägare och fiskare.

Följ den skyltade stigen. Fyren byggdes 1859 och var bemannad fram till 1970. Fyrvaktaren skötte också väderobservationerna som varje dag sedan 1924 kunnat höras i radions sjörapport: ”Skagsudde, Järnäsklubb, Holmögadd, Bjuröklubb, Pite-Rönnskär...”. ¨

Gästhamn med bastu och sommarcafe

Bjuröklubb har också varit en viktig lotsplats. Den gamla lotshamnen fungerar i dag som gästhamn för fritidsbåtar. Utmed rampen finns skyltar som berättar om reservatets intressanta natur och historia. 

I hamnen finns en bastu som kan nyttjas kostnadsfritt. Bastun bokas i bokningslistan och får bokas en timme. Det går inte att boka bastun i förväg.

I den gamla fyrmästarbostaden finns ett populärt sommaröppet café. 

Den som vill övernatta kan hyra rum i Bjuröklubbs fyr. Före detta lotsutkiken har renoverats och fått ny inredning. Här erbjuds sju bäddplatser och ett sammanträdesrum.

Skydd

Bjuröklubb har två olika former av skydd, det är både skyddat som ett naturreservat och genom Natura 2000. Natura 2000 är ett nätverk bland EU:s medlemsländer med syfte att skydda värdefull natur för framtiden. Natura 2000-arbetet styrs av två EU-direktiv, Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. I de två direktiven anger man olika naturtyper, växter och djur som medlemsländerna kommit överens om är speciellt skyddsvärda i ett europeiskt perspektiv. I bevarandeplanen i högerspalten kan du ta reda på varför just Bjuröklubb är skyddat genom Natura 2000. 


Kontaktuppgifter

Johanna Reinoja Cunningham
vasterbotten@lansstyrelsen.se
010-225 44 65

 Vidare läsning

 Fakta om Bjuröklubb

Bildat: 1976, 1995
Storlek: 919 ha
Kommun: Skellefteå
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Sväng av E4 något norr om Lövånger och följ skyltning till Bjuröklubb via Uttersjöbäcken. Naturreservatet ligger ca 20 km från E4.