Jaktområden

För upplåtelsen av småviltsjakten på statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbotten är marken uppdelad i 182 jaktområden.

Jaktkarta norra Västerbotten 2015

Jaktkarta södra Västerbotten 2015

Jaktområdena är namngivna med en bokstavs- och sifferkombination. Bokstäverna återspeglar inom vilken samebys marker som området ligger:

  • G - Gran sameby
  • R - Rans sameby
  • U - Umbyns sameby
  • VA - Vapsten sameby
  • VN - Vilhelmina norra sameby och
  • VS - Vilhelmina södra sameby.

Inom varje samebys gränser är jaktområdena numrerade från 1 och uppåt. Områdena är oftast mellan 2000 och 15 000 hektar stora. I Gran och Ran samebyar är jakten uppdelad i fler och mindre områden än i övriga länet.

Vid köp av jaktkort eller aktivering av årskort skall jaktområde där jakten skall bedrivas uppges. Det är inte tillåtet att byta till annat område under jaktdagen.

För att förenkla för jägarna har vi tagit fram GPS-filer med jaktområdesgränser som kan laddas ner till GPSen från hemsidan.