Skydd av kyrkomiljöer

Enligt kulturmiljölagen (SFS 1988:950) ska alla kyrkobyggnader och kyrkotomter som tillhör Svenska kyrkan samt alla begravningsplatser vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte minskar. Om kyrkomiljön är äldre än från 1940 krävs tillstånd från länsstyrelsen för att göra förändringar. Detta tillståndskrav gäller också för vissa, särskilt utvalda byggnader och anläggningar som är yngre och som har höga kulturhistoriska värden. Kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska förvaras och vårdas väl och varje församling ska föra en förteckning över sådana inventarier.
Interiör från Lövångers medeltida kyrka

Våra kyrkor, begravningsplatser och inventarier i kyrkorna representerar kulturhistoriskt, arkitektoniskt och konstnärligt mycket höga värden. De tillhör de mest framträdande delarna av vårt kulturarv.

De äldsta byggnaderna i Västerbotten är kyrkor. I Nordmaling, Umeå landsförsamling, Bygdeå, Lövånger och Skellefteå finns kyrkor som är anlagda i slutet av medeltiden, omkring år 1500. De flesta kyrkor och begravningsplatser i länet härstammar dock från 1700-, 1800- och 1900-talen. De har, oavsett ålder, höga kulturhistoriska värden. Det är mycket viktigt att detta gemensamma kulturarv bevaras till kommande generationer.

Förändringar kräver tillstånd från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är tillståndsmyndighet i frågor som rör förändringar av alla kyrkobyggnader och alla begravningsplatser som är uppförda eller anlagda före år 1940. Tillståndsplikten gäller också byggnader på begravningsplatser och kulturhistoriskt värdefulla inventarier. I Västerbotten gäller detta också för ytterligare sju särskilt utvalda kyrkor anlagda efter 1940: Mariakyrkan, Tegskyrkan och Ålidhemskyrkan i Umeå, Avasjö kapell i Borgafjäll, Burträsk kyrka, Bolidens kyrka samt Robertsfors kyrka.

I 4 kapitlet, kulturmiljölagen (1988:950), kan man läsa mer om vilka bestämmelser som gäller. Se länk till höger.

Antikvarisk medverkan

Västerbottens museum, Skellefteå museum och Historiska Hus AB kan ge råd i frågor som rör vård, underhåll och förändringar av kyrkliga inventarier samt i kyrkobyggnader och på begravningsplatser. Dessa utför ofta även den antikvariska medverkan som brukar krävas när Länsstyrelsen lämnat tillstånd för ändringar. Det är pastoratet/församlingen som själv väljer vem man vill anlita för antikvarisk medverkan. De antikvariska experter man kan välja mellan är de som är godkända av Länsstyrelsen för att ta kyrkoärenden i länet. Vilka dessa är kan du se här.

Checklista inför förändringar, vård och underhåll

Vid förändringar av kyrkor, begravningsplatser och kyrkliga inventarier gäller bestämmelserna i kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har sammanställt en checklista om vad som är viktigt att tänka på inför förändringar, vård och underhåll. Foldern finns i PDF-format via länken till höger. Den går också att beställa i tryckt form från Länsstyrelsen.