Byggnadsminnen i Västerbotten

Garveriet i Bursiljum

Särskilt märkliga byggnader kan genom Kulturminneslagen skyddas av länsstyrelsen som byggnadsminnen. Ett sådant lagskydd är komplicerat att genomföra. För att ett hus ska kunna skyddas som byggnadsminne krävs att det är mycket välbevarat och ett tydligt exempel på byggnadsskicket vid en viss tid. Bedömningen görs både i ett nationellt och regionalt perspektiv. Skyddet formuleras sedan genom särskilda skyddsbestämmelser för varje byggnadsminne. Det finns 78 lagskyddade byggnadsminnen i Västerbottens län.

Läs mer om våra byggnadsminnen!

OBS! sidorna är under bearbetning

Umeå

Skellefteå

Övriga länet

Ärenden som skickas via e-post ska gå till vår centrala e-postadress:
OBS! Vi har för närvarande en begränsning för inkommande e-post på 11,3 Mb. Skickar du större filer än så rekommenderas Sprend (undantaget sekretessbelagda handlingar). Om du packar ihop filer, använd ZIP-format.