Natur och miljö

Här införs efterhand information om statligt planeringsunderlag som kan räknas till natur och miljö.

Kultsjön vid Saxnäs, Vilhelmina kommun

Planeringsunderlag

Följ länkarna nedan för att komma till information om planeringsunderlag kring:

Buller.

Energi och klimat.

Friluftsliv.

Havet.

Klimatanpassning.

Luftkvalité.

Miljö.

Miljöfarlig verksamhet.

Miljömål.

Naturvård.

Radon.

Strandskydd.

Transport av farligt gods.

Täkter.

Yt-, och grundvatten.