Natur och miljö 

Här införs efterhand information om statligt planeringsunderlag som kan räknas till natur och miljö.

Kultsjön vid Saxnäs, Vilhelmina kommun
Kultsjön vid Saxnäs, Vilhelmina kommun. Foto: M. Alatalo

Planeringsunderlag

Följ länkarna nedan för att komma till information om planeringsunderlag kring:

Buller.

Energi och klimat.

Friluftsliv.

Havet.

Klimatanpassning.

Luftkvalité.

Miljö.

Miljöfarlig verksamhet.

Miljömål.

Naturvård.

Radon.

Strandskydd.

Transport av farligt gods.

Täkter.

Yt-, och grundvatten.

Kontakta oss

Marita Alatalo
Marita punkt Alatalo snabela lansstyrelsen punkt se¤Marita punkt Alatalo snabela lansstyrelsen punkt se
010-2254511